BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 14 Chwefror 2007, 08:34 GMT
O Vaughan i Fynwy

Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar faterion y dydd. Mae croeso i chi anfon eich sylwadau aton ni isod.

Dydd Mercher, Chwefror 14

Mae 'na thema bendant i drafodaethau'r Cynulliad yr wythnos hon. Treuliwyd bron y cyfan o sesiwn ddydd Mawrth yn trafod yr amgylchedd a newid hinsawdd.

Dros yr wythnosau nesaf fe fydd 'na gyfres o ddatganiadau gan weinidogion ynglŵn 'r pwnc ac mae'r gwrthbleidiau hefyd i gyd yn cystadlu am y bleidlais werdd.

Ond mae'n ymddangos bod hi'n fater o haws dweud na gwneud i nifer o'n haelodau, eu hymchwilwyr a'u gweision sifil.

Dros yr wythnosau diwethaf bu gweithwyr wrthi yn paratoi estyniad enfawr i faes parcio'r Cynulliad...nid maes parcio'r cyhoedd, sylwch, ond maes parcio rhad ac am ddim y gwleidyddion a'u gweision.

Nawr, doedd mathemateg ddim yn un o'm hoff bynciau yn yr ysgol ond gadewch i fi geisio gwneud ychydig o symiau. Mae prynu lle i barcio car yn y Bae yn costio tua 40 yr wythnos mewn maes parcio masnachol. Mae 'na le i tua 150 o geir yn y maes parcio newydd. Mewn meysydd masnachol felly fe fyddai'n rhaid talu tua 6,000 wythnos neu 300,000 y flwyddyn am y llefydd yma.

'Pyrc'

Nawr dwi ddim yn gwybod faint yn union y mae'r Cynulliad yn talu am y llefydd parcio yma ond dwi'n ystyried defnyddio'r mesur rhyddid i wybodaeth i ddarganfod y ffigwr!

Does gen i ddim ffordd i wybod chwaith faint o'r bobl sy'n defnyddio'r maes parcio sydd wir angen eu ceir yn y gwaith ond dwi'n lled amau bod y rhan fwyaf ond yn defnyddio'u ceir i deithio i mewn o'u cartrefi ym mha bynnag maestref y maen nhw'n byw. Mae hon yn "byrc" sylweddol ac yn un nad oes angen talu treth arni.

I fod yn deg, mae 'na ambell i wleidydd sy'n arwain trwy esiampl. Mae Eleanor Burnham ac Alun Pugh, er enghraifft, yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i'r Cynulliad o'u hetholaethau. Fe ddylai rhai o'r gweddill ystyried eu harferion eu hun cyn pregethu yn y Senedd!

A chyn i chi ofyn mae 'na tua 15 o bobl yn gweithio i'r BBC yn y Cynulliad ac mae gan y gorfforaeth ddau le parcio ar gyfer ceir technegwyr yn unig.

 • Os oes gennych chi sylw gallwch ein e-bostio isod.

  Enw
  Eich cyfeiriad e bost
  Tref a Sir
  Eich sylwadau

  Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
  Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

 • O Vaughan i Fynwy


  DIWEDDARA

  O'R ARCHIF
  SYLWADAU 2006
   
  WEDI ETHOLIAD 2005
   
  HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
   
  SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
   
  SYLWADAU 2004
     Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^