BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 11 Chwefror 2007, 15:12 GMT
Llwyddiant Casglu Cardiau 'Dolig
Ailgylchu
Annog y bobl i ailgylchu ydi'r nod

Mae ysgolion a swyddfeydd ar hyd a lled Gwynedd wedi llwyddo i gasglu dros 2.46 tunnell o gardiau Nadolig fel rhan o'r ymgyrch i roi hwb i ailgylchu yn y sir.

Rhoddwyd bocsys ailgylchu glas yn nerbynfeydd Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, ac fe gymrodd pob un o ysgolion cynradd Gwynedd ran yn yr ymgyrch drwy annog eu disgyblion i ddod 'u cardiau i'w hailgylchu.

Mae'r Cynllun Ailgylchu Cardiau Nadolig yn cael ei redeg gan y Woodland Trust, Tesco a WH Smiths er mwyn ceisio ailgylchu'r un biliwn o gardiau a fydd, os na fyddant yn cael eu hailgylchu, yn mynd i'r safleoedd tirlenwi.

Bydd yr arian sy'n cael ei godi yn cael ei ddefnyddio gan y Woodland Trust i gefnogi eu hymryrch Tree for All. Bydd y cynllun yn rhoi'r cyfle i bob plentyn ym Mhrydain i blannu coed.

'Llwyddiant ysgubol'

"Mae'r cynllun casglu wedi bod yn llwyddiant ysgubol eto eleni. Mae gwneud newidiadau bychain fel hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr yn y tymor hir," meddai Gwenllian Dafydd, Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd.

"Mae pobl wedi gwneud yr ymdrech i ddod 'u cardiau i'r mannau casglu yn y swyddfeydd ac yn yr ysgolion cynradd a braf iawn yw gweld plant a phobl ifanc yn dangos y fath ddiddordeb."

Ychwanegodd y Cynghorydd Emyr Pugh sy'n arwain ar faterion Priffyrdd a Bwrdeistrefol ar Gyngor Gwynedd:

"Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at ailgylchu gymaint o gardiau unwaith eto eleni, ac am eu hymrwymiad i ailgylchu.

"Trwy gydweithio rydym yn hyderus y byddwn yn cyrraedd y targedau cenedlaethol yn ogystal gwneud Gwynedd yn lle gwell i fyw. Mae gweld busnesau yn cyfrannu at yr achos pwysig yma hefyd i'w gymeradwyo."


HEFYD
Problem casglu bocsus ailgylchu
25 Ion 07 |  Newyddion
Ailgylchu: Bygwth cyfreithiol
02 Ion 07 |  Newyddion
Datgelu cynlluniau safle tirlenwi
07 Rhag 06 |  Newyddion
Dirwy: "Niweidiol i ailgylchu"
18 Hyd 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^