BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Chwefror 2007, 08:42 GMT
Tagfeydd: Angen gwella pont
Pont Briwet
Adeiladwyd Pont Briwet yn 1860 a dim ond lle am un car sydd arni

Mae galwadau am bont newydd i leddfu problemau trafnidiaeth sydd lle i un car yn unig ar y tro.

Yn yr haf bu rhaid i bobl giwio yn eu ceir am hyd at hanner awr i groesi Pont Briwet rhwng Penrhyndeudraeth a Llandecwyn yng Ngwynedd, meddai pobl leol.

Mae'r bont o dan berchnogaeth breifat yn croesi ffordd a rheilffordd.

Dywed Cyngor Gwynedd ei fod yn cynnal trafodaethau gyda Network Rail ynglŷn phrosiect i uwchraddio'r bont.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni.

Cafodd y bont ei hadeiladu yn 1860.

Cynllunio gofalus

Mae modurwyr yn talu toll i groesi ac yn arbed tua wyth milltir ar eu taith.

Yn ystod misoedd y gaeaf mae tua 300 o geir yn ei chroesi, ond yn ystod yr haf mae hynny'n cynyddu i tua 1,000 - 1,500.

Rydym nawr yn asesu opsiynau tymor hir ar gyfer y bont
Llefarydd Network Rail

Dywedodd y cynghorydd sir, Caerwyn Roberts, bod angen mawr am groesfan newydd.

Ond rhybuddiodd bod angen meddwl yn ofalus wrth gynllunio.

"Os ydym am fynd i'r afael thrafnidiaeth cynaliadwy a chael pobl i ddefnyddio eu beic neu i gerdded, mae'n rhaid i ni sicrhau bod pont newydd yn cynnwys llwybr seiclo," meddai.

Adroddiad

Mae busnesau ym Mhenrhyndeudraeth yn ofni eu bod yn colli cwsmeriaid yn ystod yr haf.

"Mae llawer o'n cwsmeriaid o ardal Ardudwy ond dwi'n gwybod nad ydyn nhw'n teithio yma dros yr haf oherwydd tagfeydd," meddai Dafydd Jones.

Pont Brewit
Mae angen gwella'r ddarpariaeth sydd ar gael

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd bod yna ystyriaeth i uwchraddio'r croesi.

Maen nhw'n trafod gyda Network Rail gan bod Rheilffordd Arfordir Cambrian yn defnyddio'r bont.

Disgwylir adroddiad ym mis Ebrill a bydd y gwahanol opsiynau yn cael eu harddangos yn gyhoeddus yn ddiweddarach yn y flwyddyn, meddai'r llefarydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Network Rail: "Rydym yn asesu opsiynau tymor hir ar gyfer y bont."

Dywedodd Llywodraeth Cynulliad Cymru y byddai'n ystyried ariannu'r bont newydd pe byddai'r cyngor a Taith (consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol gogledd Cymru) yn cynnwys y prosiect yn eu cynllun trafnidiaeth rhanbarthol.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^