BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Chwefror 2007, 13:09 GMT
O Vaughan i Fynwy

Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar faterion y dydd. Mae croeso i chi anfon eich sylwadau aton ni isod.

Dydd Llun, Chwefror 12

Daw hyfryd fis Mehefin cyn bo hir. Dyna pryd y bydd y Frenhines (fwy na thebyg) yn teithio i Gaerdydd i agor y trydydd cynulliad. Fe fydd gan y corff ei bwerau newydd ac, os yw'r Llywydd yn cael ei ffordd, ei arfbais llywodraethol o lewod Llywelynaidd.

Dwi wedi trafod droeon pwy sy'n debygol o fod yn aelodau o'r cynulliad hwnnw. Nid dyna fy mwriad y tro hwn ond ar l gweld polio mewnol dwy o'r pleidiau, oedd chanlyniadau digon tebyg i'w gilydd, fe wna i fentro dweud hyn. Ar hyn o bryd mae pethau'n edrych yn ddu iawn i Lafur tra bod 'na le i Blaid Cymru a'r Toraid deimlo'n hyderus.

Ond pwy bynnag sy'n ffurfio llywodraeth ym Mehefin, mae 'na gyfres o dasgiau anodd o'u blaenau; rhai llawer anoddach na'r rheiny sydd wedi wynebu'r ddau gynulliad cyntaf.

Diffyg adnoddau

Yn gefndir i'w holl benderfyniadau y bydd y setliad ariannol a Llundain.

Mae hi eisoes yn hysbys bod dyddiau'r cynnydd mawr mewn gwariant cyhoeddus ar ben. Os yw'r llywodraeth newydd yn dymuno cyflwyno cynlluniau neu wasnaethau newydd, bydd rhaid dod o hyd i'r arain angenrheidiol o rannau eraill o'r gyllideb.

Ond nid llunio cyllideb fydd tasg anodda'r llywodraeth newydd. Bydd hi'n etifeddu'r dasg o ad-drefnu gwasnaethau iechyd Cymru, tasg y mae'r cynulliad presennol wedi gwneud cymaint o lanast ohoni.

Roedd credu ei bod hi'n bosib ad-drefnu darpariaeth ysbytai Cymru ar drothwy etholiad yn dangos naifrwydd anghyffredin ar y meiniciau Llafur, yn enwedig gan fod nifer o'r ysbytai dan sylw mewn etholaethau ymylol iawn megis Aberconwy a Llanelli.

Roedd maint y difrod etholiadol posib yn amlwg yn natganiad Brian Gibbons i'r cynulliad wrth gyhoeddi ymchwiliad i'r cynlluniau yn Llanelli. O fewn ychydig funudau fe lwyddodd Dr Gibbons i enwi'r aelod lleol Catherine Thomas un ar bymtheg o weithiau mewn ymdrech i sicrhau nad oedd yr aelod lleol yn cael ei beio am y cynlluniau er mai ei phlaid hi sy'n llywodraethu.

'Penderfyniad dewr'

Mae ad-drefnu ysbytai yn enghraifft berffaith o'r hyn yr oedd Syr Humphrey yn ei alw'n "benderfyniad dewr" ar raglen Yes Minister ers talwm - hynny yw penderfyniad amhoblogaidd iawn.

Ac mae unrhyw gynllun i newid y gwasanaethau mewn ysbyty arbennig bron cynddrwg ag arteithio cathod bach yng ngolwg rhai o'r cyhoedd ac mae manteisio ar yr ymateb hwnnw yn ormod o demtasiwn i'r gwrthbleidiau.

Serch hynny, mae cytundeb cyffredinol nad yw'r ddarpariaeth iechyd bresennol yn addas nac yn gynaladwy a bydd rhaid i'r llywodraeth newydd ymrafael 'r sefyllfa o fewn byr o dro. Gallai mis ml y llywodraeth nesaf fod yn fyr iawn.

 • Os oes gennych chi sylw gallwch ein e-bostio isod.

  Enw
  Eich cyfeiriad e bost
  Tref a Sir
  Eich sylwadau

  Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
  Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

 • O Vaughan i Fynwy


  DIWEDDARA

  O'R ARCHIF
  SYLWADAU 2006
   
  WEDI ETHOLIAD 2005
   
  HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
   
  SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
   
  SYLWADAU 2004
     Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^