BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Chwefror 2007, 17:45 GMT
Cymeradwyo adroddiad pl-droed
Pl-droed
Mae galw am fwy o weledigaeth gan y Gymdeithas Bl-droed

Mae'r Cynulliad wedi cymeradwyo adroddiad sy'n feirniadol o Gymdeithas Bl-droed Cymru.

Mae hyn yn gyrru neges glir i'r gymdeithas bod yn rhaid iddi foderneiddio a chynnig gweledigaeth i sefydliadau eraill yng Nghymru sydd hefyd diddordeb yn natblygiad pl-droed.

Ers mis chwefror 2006 mae Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad wedi bod yn adolygu agweddau o bl-droed yng Nghymru.

Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi fis chwefror eleni ac mae'n argymell sawl ffordd y gall y Gymdeithas Bl-droed newid y ffordd mae'n gweithredu.

Rhybudd

Rhybuddiodd y Pwyllgor Diwylliant fod yn rhaid i Gymdeithas Bl-droed Cymru foderneiddio a datblygu'r gamp yn fwy - neu golli arian cyhoeddus.

Bydd gan y Gymdeithas flwyddyn i newid y ffordd maen nhw'n gweithredu.

Yn ystod yr adolygiad mae anghytuno wedi bod rhwng gwleidyddion a swyddogion y corff pl-droed.

Gwrthododd y Gymdeithas Bl-droed roi tystiolaeth i'r pwyllgor.

Mae'r Gymdeithas wastad yn mynnu nad yw'n atebol i'r Cynulliad gan nad yw'n derbyn arian cyhoeddus ganddo.

Ar ben hyn, beirniadodd Dave Collins, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas Bl-droed yr adolygiad am anwybyddu lefel uchaf y gm yng Nghymru.

"Mae'r cofnodion gwreiddiol yn dangos mai 3 pherson yn unig o Fangor, TNS a Rhyl a gyflwynodd dystiolaeth" meddai.

Ond mae'r adroddiad yn wfftio hynny gan ddweud na all y Gymdeithas ystyried ei hyn yn annibynnol o sefydliadau eraill yng Nghymru sydd hefyd diddordeb yn nyfodol ac yn natblygiad pl-droed.

Yn l yr adroddiad mae'n rhaid i Gymdeithas Bl-droed Cymru ysgwyddo cyfrifoldeb dros ddatblygu'r gm yn ei chyfanrwydd a thros ei rheolaeth ariannol.

Dros y misoedd diwethaf fe glywodd y pwyllgor gan dros 40 o sefydliadau yn y gymuned bl-droed.

Yn l Cadeirydd y pwyllgor, Rosemary Butler AC, mi roedd y tystiolaeth a ddaeth i law yn ddigon amrywiol a manwl i'r pwyllgor gael cipolwg ystyrlon ar y gwahanol faterion y mae'r gamp yn ei wynebu yng Nghymru.

Nid yw tm Cymru wedi cael llwyddiant ar y llwyfan rhyngwladol ers cryn amser ond mae'r adroddiad yn nodi fod llwyddiant pl-droed merched a phl-droed anabledd wedi cynnyddu'n sylweddol.


HEFYD
'Bygythiad' i rym corff pl-droed
25 Ion 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^