BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Chwefror 2007, 09:58 GMT
'Tristwch': Siop gydweithredol?
Siop Tregarth Stores
Y siop hon oedd yr olaf ym mhentref Tregarth
Gallai siop gydweithredol gael ei hagor ar l i'r siop olaf ym mhentref Tregarth ger Bangor gau.

Bu'n rhaid cau'r siop yn y pentref phoblogaeth o dros 1,000 oherwydd bod y perchnogion yn sl.

Dywedodd y Cynghorydd Gwen Griffith y byddai'n well i rywun agor siop fel menter breifat ond os na fyddai hynny'n digwydd fe ellid agor siop gydweithredol.

Yn y cyfamser, mae trigolion lleol yn gorfod teithio i Fangor neu Fethesda.

"Rydach chi'n clywed am bentrefi bach yn colli eu siop oherwydd nad oes digon o fusnes, ond mae Tregarth yn bentref mawr a'r unig reswm am gau'r siop oedd afiechyd," meddai'r cynghorydd.

Alan Davies
Mae'r pentre eisoes wedi colli ei swyddfa bost, a dim ond y dafarn sydd ar l ... mae'n sefyllfa drist iawn
Alan Davies, Mynydd Llandygi

"Yn ddelfrydol, basen ni'n dymuno gweld rhywun yn agor siop arall fel menter breifat, ond mae'n anodd ailddechrau".

Dywedodd Alan Davies, 66 oed, a deithiodd ddwy filltir bob dydd o'i gartref ym Mynydd Llandygi i ddefnyddio'r siop, ei fod yn drist.

"Mae'r pentre eisoes wedi colli ei swyddfa bost, a dim ond y dafarn sydd ar l ... mae'n sefyllfa drist iawn".

David a Cynthia Hadfield oedd yn gyfrifol am y siop am 24 blynedd.

"Roedd yn anodd cau'r siop, a byddwn yn gweld eisiau pawb, ond roedd yn ormod i godi am 5.30 y bore saith diwrnod yr wythnos," meddai Mrs Hadfield, 65 oed, sydd wedi cael llawdriniaeth yn ddiweddar am ganser y fron. Mae gan ei gŵr David, 60 oed, broblemau iechyd.

Cynthia and David Hadfield
Bu'n rhaid i Cynthia a David Hadfield gau'r siop oherwydd afiechyd

Bydd rhaid i bentrefwyr deithio 6 milltir i Fangor neu ddwy filltir i Fethesda i'r siop agosaf.

Mae dyn lleol wedi sylwi ar fwlch yn y farchnad ac wedi dechrau gwerthu llysiau a ffrwythau wrth deithio mewn fan.

Dywedodd Keith Jones, sydd hefyd yn gogydd: "Dwi ddim yn credu y bydd hyn yn cymryd lle'r siop oherwydd dim ond gwerthu llysiau a ffrwythau ac ychydig o fara y byddwn ni, am dri diwrnod yr wythnos."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^