BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 29 Ionawr 2007, 07:58 GMT
Parc siopa'n paratoi at Steddfod
Pafiliwn yr Eisteddfod
Mae disgwyl i tua 180,000 o bobl ymweld ag ardal yr Eisteddfod

Mae parc siopa yn Sir y Fflint yn paratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol drwy annog staff i ddysgu Cymraeg.

Ers wythnosau mae rheolwyr y parc ym Mrychdyn wedi bod yn trafod 'r Bwrdd Iaith sut i hybu'r Gymraeg yn y parc.

Mae bws cymunedol BBC Cymru - Hysbys - yn ymweld 'r safle ddydd Llun fel rhan o'r ymgyrch i hybu ymwybyddiaeth am y Gymraeg.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint 2007 ar safle yn Yr Wyddgrug ym mis Awst.

Wythnos brysur

Mae'r parc lle mae 30 o siopau'n anelu at ddatblygu arwyddion dwyieithog a rhoi bathodynnau "Iaith Gwaith" i siaradwyr a dysgwyr.

Fe fyddan nhw'n sn wrth staff am sut i ddelio'n gwrtais ac yn effeithiol chwsmeriaid Cymraeg.

Gan y bydd tua 180,000 yn ymweld 'r ardal dros gyfnod yr Eisteddfod mae'r parc yn disgwyl wythnos brysur.

"Oherwydd hyn bydd pobl yn dymuno derbyn gwasanaeth dwyieithog," meddai Colin Gilligan, rheolwr y parc.

"Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu defnydd o'r Gymraeg yn y parc ac rydym yn croesawu ymweliad yr Hysbys."

Cyfarchion syml

Mae Swyddog Dysgwyr yr Eisteddfod, David Jones, yn cynnal sesiynau blasu Cymraeg i'r gweithwyr ddydd Llun a bydd modd i'r staff gofrestru ar gwrs 6 wythnos yn rhad ac am ddim.

"Pwrpas y sesiynau yw dysgu cyfarchion syml fel bod aelodau staff yn gallu croesawu a chyfarch cwsmeriaid yn ddwyieithog," meddai.

Un arall ar gael i roi cyngor yw Meleri Williams, Swyddog Uned Sector Preifat Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar gyfer y gogledd.

"Mae cyfarch cwsmeriaid yn ddwyieithog a dweud gair neu ddau yn Gymraeg yn cael ei gydnabod yn arfer da a bydd yn sicr o gael derbyniad da gan Eisteddfodwyr.

"Rwy'n falch iawn fod y parc yn gweld manteision defnyddio'r iaith."

Yr un diwrnod mae diwrnod hyrwyddo addysg Gymraeg a swyddogion ar gael i roi cyngor a gwybodaeth i rieni.
HEFYD
Prifwyl 2007 yn Yr Wyddgrug
18 Ion 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^