BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 12 Gorffennaf 2007, 06:08 GMT 07:08 UK
Casgliadau a bywyd dwy chwaer
Margaret a Gwendoline Davies (Amgueddfa Genedlaethol Cymru)
Roedd y ddwy chwaer, Margaret a Gwendoline, yn hyddysg yn hanes celf

Edrych ar fywyd a chyfraniad dwy chwaer i fywyd celfyddydol Cymru y mae arddangosfa newydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol.

Fe fydd arddangosfa'r Chwiorydd Davies o Bowys yn agor yng Nghaerdydd ar Orffennaf 14 ac yn edrych ar eu bywydau a'u cyfraniad gwerthfawr.

Mae'r arddangosfa yn rhan o ddathliadau 100 mlynedd yr Amgueddfa.

Roedd cyfraniad y ddwy chwaer, Gwendoline a Margaert Davies, yn allweddol ym myd celf yn ystod yr 20fed ganrif.

Nhw oedd cymwynaswyr mwya'r Amgueddfa gan gronni eitemau i fod yn un o'r casgliadau mwya arwyddocaol y ganrif ddiwethaf.

Cafodd y casgliad ei gyflwyno i'r Amgueddfa wedi eu marwolaeth.

Yn l gwybodaeth ddaeth i law wrth baratoi'r arddangosfa roedd y ddwy chwaer yn wybodus iawn am hanes celf.

Bywydau personol

Mae eu dyddiaduron ac ati yn dangos iddyn nhw gael eu haddysgu am waith celf Ewrop.

Fe fydd yr arddangosfa yn edrych ar y modd aethon nhw ati i gronni eu casgliad.

Lili'r Dwr gan Monet (Amgueddfa Genedlaethol Cymru)
Un o'r darluniau wnaeth y chwiorydd eu prynu oedd Lili'r Dwr gan Monet

Ond fe fydd hefyd yn manylu ar fywydau personol y ddwy chwaer oedd yn cael eu hadnabod fel Gwen a Daisy.

Roedd y ddwy yn wyresau i'r diwydiannwr enwog, David Davies Llandinam - un oedd wedi gwneud ei ffortiwn ei hun drwy'r diwydiant glo.

Ymhlith y lluniau yn eu casgliadau y mae gwaith Renoir; Monet, Rodin, Manet a Pisarro.

Mae'r casgliad yn cynnwys gweithiau eiconaidd fel tri o luniau Monet o lilau dŵr; Glaw - Auvers gan van Gogh a La Parisienne gan Renoir.

"Yn aml iawn, mae pobl yn gweld y casgliad celf gwych a adawodd Gwendoline a Margaret Davies i'r amgueddfa ar ei ben ei hun," meddai Oliver Fairclough, Ceidwad Celf Amgueddfa Cymru a churadur yr arddangosfa.

Addysg

"Mae'r arddangosfa'n gosod y casgliad yng nghyd-destun gwaith ehangach y Chwiorydd.

"Mae'n dangos sut darparodd y gweithiau celf gefndir ysbrydoledig i drafod y problemau cymdeithasol ac economaidd yng Ngregynog rhwng y ddau Ryfel Byd."

Darlun Renoir o La Parisienne (Amgueddfa Genedlaethol Cymru)
Mae darlun Renoir o La Parisienne yn rhan o'u casgliad

Bu farw Gwendoline yn 1951 a Margaret yn 1963.

Roedd Gwendoline wrth ei bodd yn garddio ac yn feiolinydd medrus.

Cafodd Margaret addysg fel myfyrwraig allanol yn Ysgol Gelf Slade.

Hi brynodd y darlun dryta, Heulwen yn Vernon gan Pierre Bonnard am 14,700 yn 1960 ond fe wnaeth Gwendoline gasglu mwy o waith Augustus John na'r un artist arall.

Hi yn 1913 brynodd ddarluniau Lili'r Dŵr gan Monet.

Wnaeth y chwiorydd ddim priodi ac roedden nhw'n llwyrymwrthodwyr ac yn sabothwyr llym.

Roedd eu cyfraniad i elusennau a sefydliadau diwylliannol Cymru yn werthfawr ac yn 1920 fe wnaethon nhw brynu Neuadd Gregynog ger Y Drenewydd.

I gydfynd 'r arddangosfa fe fydd llyfr yn cynnwys y lluniau a hanes cyfraniad y ddwy, Cyfoeth, Celf a Chydwybod: Llafur Cariad Chwiorydd Gregynog.

Fe fydd yr arddangosfa yn yr Amgueddfa Genedlaethol rhwng Gorffennaf 14 2007 ac Ionawr 6 2008.
HEFYD
Lluniau'r Chwiorydd Davies
12 Gorff 07 |  photo galleries

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^