BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 11 Gorffennaf 2007, 06:25 GMT 07:25 UK
Dechrau'r diwedd i fagiau plastig?
Bagiau Plastic
Dywed Cyfeillion y Ddaear bod 8bn o fagiau yn cael eu defnyddio bob blwyddyn

Byddai bagiau plastig yn cael eu gwahardd os yw'r cynulliad yn penderfynu o blaid syniad enillodd gystadleuaeth gan BBC Cymru.

Fe fydd y syniad am fesur newydd yn cael ei gyflwyno i Lywydd y Cynulliad Dafydd Elis Thomas.

Roedd mwy na 500 o ddarllenwyr wedi bwrw pleidlais yng nghystadleuaeth Cyfraith y Cymry, cystadleuaeth oedd yn rhoi cyfle i bobl Cymru roi barn am ddeddfau sydd angen cael eu cyflwyno yng Nghymru.

Y tri syniad ar y rhestr fer oedd gwahardd bagiau plastig, gwahardd curo plant a sefydlu corff i gydlynu timau achub.

Nod y gystadleuaeth oedd tynnu sylw at bwerau newydd y cynulliad.

Gwaharddiad

Gall unrhyw un gynnig syniad am fesur newydd yn uniongyrchol i'r cynulliad os yw 10 o bobl yn cefnogi'r awgrym.

Bydd y syniad o wahardd bagiau plastig yn mynd o flaen pwyllgor deisebu'r cynulliad.

Y pwyllgor fydd yn penderfynu a ddylai'r aelodau drafod y syniad ymhellach.

Neil Evans
Neil Evans oedd un wnaeth alw am wahardd bagiau plastig

Fe bleidleisiodd dros 50% o blaid y syniad i wahardd bagiau plastig.

Neil Evans o Gaerfyrddin oedd un o'r chwech a gynigiodd y syniad.

"Dwi'n credu y bydd yn beth da ac y bydd pobl Cymru yn ei gefnogi ... fe fydd e'n dangos bod y cynulliad yn gwneud gwahaniaeth."

Dywedodd Jane Davidson, Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig, ei bod hi o blaid gwaharddiad o'r fath.

"Fe wnes i godi mater gwahardd bagiau plastig fis diwetha wrth gyhoeddi ein bod ni am geisio mwy o bwerau er mwyn gwella'r amgylchedd.

"Byddai'r pwerau newydd yn caniatáu i'r cynulliad ystyried gwahardd bagiau plastig."

Yn ôl Cyfeillion y Ddaear, mae 8 biliwn o fagiau plastig yn cael eu defnyddio gan siopwyr ym Mhrydain bob blwyddyn.

Dywedodd Alwyn Evans, cyfarwyddwr cwmni pecynnu yng Nghaerdydd, na fyddai gwaharddiad yn lleihau maint y carbon sy'n dianc i'r amgylchedd.

"Dwi ddim yn credu y gallai'r rhan fwyaf o berchnogion siopau fforddio defnyddio papur.

"Os ydyn ni'n defnyddio mwy o fagiau ail-gylchu, byddai hynny'n ateb gwell."
HEFYD
Cyfraith y Cymry: Rownd ola
02 Gorff 07 |  Newyddion
Cyfraith y Cymry: Cyfle olaf
21 Meh 07 |  Newyddion
Lansio Cyfraith y Cymry
06 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^