BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 22 Ionawr 2007, 16:55 GMT
Papur dyddiol gam yn nes
Y Byd
Y Byd: Hwb ariannol

Mae cyhoeddi'r papur dyddiol Cymraeg cynta gam yn nes am fod cais am gymorthdal rhanbarthol yn llwyddiannus.

Bydd hyn yn golygu bod modd cyflogi mwy o staff a phenderfynu amserlen ar gyfer cyhoeddi'r rhifyn cynta, meddai'r cyhoeddwyr.

"'Dan ni'n falch iawn fod rhan ola'r jig-so yn ei lle," meddai Ned Thomas, cadeirydd y cyhoeddwyr, Cwmni Dyddiol.

"Mae hyn yn caniatŠu i ni osod yr amserlen yn lle aros am olau gwyrdd o ran grant."

Er hynny, dywedodd nad oedd dyddiad pendant ar gyfer cyhoeddi'r rhifyn cynta.

Roedd yn annhebyg, meddai, y byddai'r rhifyn cynta cyn yr haf. "Mae'n gwthio'r amserlen y tu hwnt i'r haf."

Doedd e ddim yn fodlon dweud faint oedd y cymhorthdal rhanbarthol.

Penodi

Ond awgrymodd y gallai'r pencadlys fod yn y canolbarth.

"Mae adeilad addas iawn ar Barc Ecolegol Machynlleth.

"Bydd rhaid i ni ystyried manylion ariannol Cyngor Powys."

Yn Nhachwedd cyhoeddwyd fod dau wedi eu penodi'n olygydd a dirprwy olygydd papur newydd Y Byd. Y ddau oedd Aled Price a Catrin Rogers.

Mae Mr Price, o Gaerdydd yn wreiddiol, yn newyddiadurwr profiadol sydd wedi gweithio am flynyddoedd i BBC Cymru.

Bu'n cynhyrchu rhaglen Newyddion ar S4C ac yn gweithio yn uned wleidyddol BBC Cymru.

Cyn ymuno ‚ BBC Cymru bu'n gweithio ar raglen Y Byd ar Bedwar i HTV Cymru.

'Project hanesyddol'

Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at afael yn yr awenau a bod yn rhan o broject "mor hanesyddol ‚ hwn, y papur dyddiol Cymraeg cynta erioed".

Y dirprwy olygydd fydd Catrin Rogers, golygydd papur lleol yn Hounslow yn Llundain.

Fel newyddiadurwraig ar ei liwt ei hun mae hi wedi cyfrannu at bapur yr Observer a nifer o gylchgronau.
HEFYD
Swyddi: Y Byd yn ei le?
19 Meh 06 |  Newyddion
Swydd newydd ar Űl teithio'r byd
18 Maw 05 |  Newyddion
'Amheuon' am bapur newydd Cymraeg
29 Medi 04 |  Newyddion
Papur dyddiol 'mewn blwyddyn'
22 Ion 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^