BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 10 Gorffennaf 2007, 12:24 GMT 13:24 UK
Profion dici‚u i ddisgyblion
Ysgol Uwchradd Treffynnon
Fe fydd 250 o ddisgyblion yr ysgol yn cael profion

Mae 250 o ddisgyblion ysgol uwchradd yn Sir y Fflint yn cael profion am y dici‚u ar Űl i aelod staff gael gwybod ei fod yn diodde o'r clefyd.

Fe gadarnhaodd swyddogion iechyd fod achos yn Ysgol Uwchradd Treffynnon.

Mae aelod staff wedi bod yn absennol ers Mai 24.

Ac mae'r profion yn cael eu cynnal o leia chwe wythnos ar Űl y cysylltiad diwethaf ‚'r person sydd wedi ei heintio.

Dywedodd Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru bod y profion yn cael eu cynnal rhag ofn y byddai'r dici‚u yn lledu ond bod y perygl yn "isel iawn".

"Y rhai sy'n cael eu profi yw'r disgyblion gafodd gysylltiad agos gyda'r aelod staff - ac mae hyn yn golygu bod yn yr ystafell ddosbarth yn rheolaidd," meddai Chris Lines o'r gwasanaeth.

Fe fydd canlyniadau'r profion ar gael o fewn dyddiau.

Ail dro

Hwn yw'r ail dro eleni i ddisgyblion yng Nghymru gael profion. Fe fu profion ar ddisgyblion yn Ysgol Iau ac Ysgol Gynradd Gorseinon ger Abertawe ym mis Mai.

Mae athrawes a'i thri phlentyn yno yn diodde o'r dici‚u.

Er bod 'na alw ar brif swyddog meddygol Cymru i gynnal ymchwiliad, dywedodd nad oedd bwriad i wneud hynny ac y dylai pawb fod yn "wyliadwrus".
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^