BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 22 Ionawr 2007, 13:22 GMT
Y gamp o atal baw ci
Ni chaniateir (cyffredinol)
Y cyngor: Am wahardd cŵn
Mae penaethiaid cyngor ym Mhowys am gyflwyno isddeddf er mwyn atal baw ci ar gae pÍl-droed.

Eisoes mae Ron Leach, rheolwr tÓm pÍl-droed o dan 10 oed yn Nhrefyclo, wedi ysgrifennu at y cyngor yn cwyno am "lefel annerbyniol" y baw ci.

Dywedodd fod brecio ceir yn effeithio ar wyneb y cae.

Mae'r cyngor yn ymchwilio a oes ganddo'r grym i gyflwyno'r isddeddf.

Dywedodd y cynghorydd a'r cyn-faer Roger Bright taw Cyngor Powys oedd yn berchen ar gaeau pÍl-droed.

"Rydyn ni wedi gofyn i clerc y dref ymchwilio a oes hawl gyda ni i gyflwyno isddeddf," meddai Mr Bright.

"Byddwn ni'n gofyn i'r cyngor sir estyn ffens fel y bydd modd atal ceir rhag cyrraedd y cae.

"Mae llwybr cyhoeddus ger y cae a pherchnogion yn gollwng eu cŵn yn rhydd.

"Ond mae baw ci ar gae pÍl-droed, yn enwedig un i blant, yn annerbyniol ac rwy'n deall pam bod Mr Leach yn poeni."

Dywedodd y cyngor fod arwyddion yn rhybuddio perchnogion beth fyddai'n digwydd os oedd baw cŵn mewn lleoedd cyhoeddus.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^