BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 10 Gorffennaf 2007, 07:13 GMT 08:13 UK
Beirniaid ffydd yn nofel Llwyd
Llwyd Owen (dde) a Harri Pritchard Jones o'r Academi
Llwyd Owen (dde) yn derbyn ei wobr gan Harri Pritchard Jones o'r Academi

Ffydd Gobaith Cariad gan Llwyd Owen enillodd gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2007 yn y Gymraeg.

Cafodd yr awdur o Gaerdydd wobr o 10,000 mewn seremoni yng Ngwesty'r Hilton yn y brifddinas nos Lun.

Lloyd Jones o Lanfairfechan gafodd 10,000 am ennill y wobr am y gyfrol Saesneg orau, Mr Cassini.

Yn ystod y noson fe gyhoeddwyd mai enillydd Gwobr y Darllenwyr yn Gymraeg oedd T Robin Chapman am gofiant i Saunders Lewis - Un Bywyd O Blith Nifer.

Yn l y darllenwyr Saesneg, Mr Cassini enillodd.

Roedd Mr Owen a Mr Chapman wedi cyrraedd y rhestr fer o dair cyfrol Gymraeg yn ogystal Gwen Pritchard Jones, awdur Dygwyl Eneidiau enillodd yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod y llynedd yn Abertawe.

'Undonedd bywyd'

Cafodd pob awdur oedd ar y rhestrau byr wobr o 1,000.

Ffydd, Gobaith, Cariad yw ail nofel Mr Owen.

RHESTR FER LLYFR Y FLWYDDYN
Logo
T Robin Chapman - Un Bywyd o Blith Nifer
Gwen Pritchard Jones - Dygwyl Eneidiau
Llwyd Owen - Ffydd Gobaith Cariad
Christine Evans - Growth Rings
Lloyd Jones - Mr Cassini
Jim Perrin - The Climbing Essays

Roedd ei nofel gyntaf, Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau, ar restr hir o 10 cyfrol yn yr un gystadleuaeth y llynedd.

Mae'r nofel ddiweddara wedi ei seilio ar fywyd Alun Brady, dyn yng Nghaerdydd sydd ar fin bod yn 30 oed.

Ac mmae'r nofel yn sn am undonedd bywyd a'r pethau bach "sy'n tarfu ar y tawelwch".

Beirniaid y gystadleuaeth Gymraeg oedd John Rowlands, Elinor Jones a Gwion Hallam.

"Mae'n rhyfedd clywed bod y nofel yn Llyfr y Flwyddyn," meddai Mr Owen ar l y seremoni.

"Ac mae 'na ddatblygiad ers y nofel gyntaf - roedd honno yn bwrpasol yn rhoi sioc i'r darllenwyr ond mae'r ail nofel yn fwy aeddfed ac yn stori well."

Y ddau lyfr arall ar y rhestr fer Saesneg oedd Growth Rings gan Chrstine Evans a The Climbing Essays gan Jim Perrin.

Modren a Mewnol

Y tri beirniad Saesneg oedd Carolyn Hitt, Katie Gramich a Patrick McGuinness.

Mae Mr Jones, yn wreiddiol o Langernyw, yn gyn-newyddiadurwr a hon oedd ei ail nofel hefyd.

Mr Vogel oedd ei nofel gyntaf ac wrth ysgrifennu'r nofelau bu'n cerdded o amgylch ac ar draws Cymru.

Rhun ap Iorwerth a Lloyd Jones (dde)
Rhun ap Iorwerth, cyflwynydd y noson, yn llongyfarch Lloyd Jones

Wrth ysgrifennu Mr Cassini fe wnaeth groesi Cymru saith gwaith mewn saith gwahanol gyfeiriad.

Ond dywedodd ar l y seremoni y gallai droi at y Gymraeg ar gyfer ei nofel nesaf.

"Mae Mr Cassini yn nofel reit od, wedi ceisio dweud stori Culwch ac Olwen mewn ffordd fodern, fewnol ac yn daith drwy'r meddwl ac yn un cymhleth.

"Gobeithio bod diwedd y daith wedi bod yn werth mynd ati.

"Dwi am drio sgwennu llyfr rwan yn y Gymraeg."

Dechreuodd y gystadleuaeth yn 1992 ac ymhlith yr enillwyr blaenorol mae Dr Jerry Hunter, Caryl Lewis, Angharad Price, Gerallt Lloyd Owen, Sonia Edwards, Aled Islwyn , Iwan Llwyd a Rhys Evans.

 • Rhagor am y noson
 • HEFYD
  Llyfr y flwyddyn: Tri ar y brig
  29 Mai 07 |  Newyddion
  Llyfr y flwyddyn: Rhestr hir
  02 Maw 07 |  Newyddion
  Cofiant Gwynfor yn cipio 10,000
  11 Gorff 06 |  Newyddion
  10,000 yr un i Caryl ac Owen
  22 Meh 05 |  Newyddion
  Gwobr i lyfr Jerry Hunter
  18 Meh 04 |  Newyddion

  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^