BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 8 Gorffennaf 2007, 10:20 GMT 11:20 UK
'Ie' i lywodraeth glymblaid
Leader Ieuan Wyn Jones at the Plaid national council meeting
Cafodd Ieuan Wyn Jones gefnogaeth 92% o'r aelodau yn y cyfarfod ym Mhontrhydfendigaid

Mewn pleidlais hanesyddol ym Mhontrhydfendigaid ddydd Sadwrn mae Plaid Cymru wedi penderfynu rhannu grym Llafur ym Mae Caerdydd.

Penderfynodd cyngor cenedlaethol Plaid Cymru gefnogi'r ddogfen "Cymru'n Un," y cytundeb rhwng arweinwyr y ddwy blaid.

Roedd 225 o blaid ac 18 yn erbyn.

Bydd ACau Plaid Cymru yn y Cabinet am y tro cyntaf erioed a Rhodri Morgan yn parhau'n Brif Weinidog.

Mae hyn yn drobwynt yn hanes Cymru
Dafydd Wigley, Llywydd Anrhydeddus Plaid Cymru

Roedd Llywodraeth glymblaid wedi dod gam yn nes nos Wener wrth i gynhadledd arbennig o'r Blaid Lafur bleidleisio o blaid y syniad - 78.4% o blaid clymblaid a 21.6% yn erbyn.

'Llywodraeth sefydlog'

Roedd 350 o aelodau Plaid Cymru yng nghyfarfod y cyngor cenedlaethol, ac Ieuan Wyn Jones yn annog aelodau i dderbyn y cytundeb.

Dywedodd Mr Jones, a fydd yn Ddirprwy Brif Weinidog Cymru: "Efallai ei bod hi wedi cymryd naw wythnos i drafod llywodraeth newydd i Gymru ond mae hi wedi cymryd 82 o flynyddoedd i Blaid Cymru gyrraedd y sefyllfa hon.

Heddiw yw 700 mlwyddiant marw Edward y Cyntaf, yr un ddistrywiodd annibyniaeth Cymru. Mae heddiw'n golygu ei fod wedi marw go iawn erbyn hyn. I fi'n bersonol mae'n fater o orfoledd
John Davies, hanesydd

"Bydd hyn yn rhoi llywodraeth sefydlog i Gymru, er lles pobl Cymru.

"Yr her i ni fydd sicrhau nad llywodraeth ar gyfer pleidiau gwleidyddol yw hon ond llywodraeth ar gyfer pobl Cymru.

"Rydw i wastad wedi bod eisiau gweld Plaid Cymru yn blaid lywodraethol achos ar ddiwedd y dydd os ydy pobl yn pleidleisio i chi mewn etholiadau maen nhw eisiau eich gweld chi yn delifro ar y polisau hynny, a nawr, am y tro cynta, mae'r cyfle gyda ni."

Dywedodd Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru,: "Rwy i'n falch iawn bod Plaid Cymru wedi cytuno 'r glymblaid.

"Bydda i'n cwrdd ag Ieuan Wyn Jones maes o law er mwyn ffurfio llywodraeth sefydlog a fydd yn delifro agenda flaengar i Gymru."

Ymrwymo

Mae dogfen "Cymru'n Un" yn ymrwymo Llafur i ymgyrchu mewn refferendwm o blaid rhoi mwy o bwerau i'r cynulliad o fewn pedair blynedd.

Rhodri Morgan and Ieuan Wyn Jones
Rhodri Morgan a Ieuan Wyn Jones gytunodd ar y ddogfen

Gan gyfeirio at y refferendwm, dywedodd Mr Jones: "Yn naturiol, 'dan ni'n mynd i fonitro'r farn gyhoeddus ... does neb isho mynd i mewn i refferendwm os ydy'r farn gyhoeddus yn ein herbyn ni".

Doedd Mr Jones ddim yn fodlon dweud pa swyddi Cabinet y bydd yn gofyn amdanyn nhw yn y llywodraeth glymblaid.

"Mae'r materion hyn i'w trafod efo Rhodri Morgan ... 'Dan ni wedi bod yn trafod yn fras, ond does dim trafodaeth fanwl wedi bod. Rwan mae'r trafod yn dechra o ddifri."

'Trobwynt'

Dywedodd Dafydd Wigley, Llywydd Anrhydeddus Plaid Cymru: "Mae hyn yn drobwynt yn hanes Cymru ... yn amlwg, 'dan ni wedi gweld tyndra o fewn y Blaid Lafur. Y prawf fydd yr adolygiad cynhwysfawr o wariant.

Mae cenedlaethau o bobl wedi gweithio er mwyn i ni gyrraedd y fan hon.
Adam Price AS

"Mae'n mynd i gymryd amser i bobl gynefino, ac amser i'r polisau weithio drwodd. Os bydd y Cabinet yn wyth sedd, dwi'n disgwyl pump i Lafur a thair i Blaid Cymru."

Yn l Adam Price, AS Plaid Cymru: "Mae Plaid Cymru wedi bod yn wrthblaid ers 82 flynedd, ac mae cenedlaethau o bobl wedi gweithio er mwyn i ni gyrraedd y fan hon.

"Mae aeddfedu wedi bod o fewn y mudiad cenedlaethol dros y blynyddoedd diwethaf, o fod yn fudiad protest i blaid lywodraeth.

"Ac mae Plaid Cymru wastad wedi gweithio gydag elfennau blaengar o fewn y Blaid Lafur. Mae 'na hollt rhwng Llundain a Chaerdydd i'w gweld o fewn y Blaid Lafur."

Dwi'n drist iawn nad y' ni mewn clymblaid.
Eleanor Burnham AC, Democratiaid Rhyddfrydol

Dywedodd Nick Bourne AC, arweinydd y Ceidwadwyr yn y cynulliad: "Mae'r pwysau nawr ar Lafur a Phlaid Cymru i wneud i'r cytudeb hwn i weithio.

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn dymuno'n dda i'r llywodraeth newydd.

"Byddwn ni'n cadw llygad barcud ar bob penderfyniad a phob cyhoeddiad. Byddwn ni'n gweithio'n galed i sicrhau y bydd y llywodraeth yn cyflawni ar gyfer pobl Cymru."

Yn l Glyn Davies, cyn Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr: "Mae her fawr o flaen ein plaid ni nawr. Rhaid i ni fod yn wrthblaid gref. Be sy'n bwysig i ni yw bod yn bositif tuag at datganoli."

'Trist'

Ymatebodd Eleanor Burnham AC, o'r Democratiaid Rhyddfrydol: "Dwi'n drist iawn nad y' ni mewn clymblaid. Rhaid i chi gofio hefyd ein bod ni wedi gwthio cymaint neb ar faterion Comisiwn Richard a Fformiwla Barnett."

Byddaf yn cwrdd Ieuan Wyn Jones maes o law er mwyn ffurfio llywodraeth sefydlog a fydd yn delifro agenda flaengar i Gymru.
Rhodri Morgan

Dywedodd yr hanesydd, John Davies, awdur y gyfrol Hanes Cymru: "Heddiw yw 700 mlwyddiant marw Edward y Cyntaf, yr un ddistrywiodd annibyniaeth Cymru.

"Mae heddiw'n golygu ei fod wedi marw go iawn erbyn hyn. I fi'n bersonol mae'n fater o orfoledd."

Mae aelodau Plaid Cymru a gefnogodd y cytundeb yn dadlau na fyddai refferendwm cynnar yn bosib pe bai'r blaid wedi cefnogi'r glymblaid enfys gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r Ceidwadwyr.
HEFYD
Clymblaid: Y camau nesa?
07 Gorff 07 |  Newyddion
Llafur yn pleidleisio 'Ie'
06 Gorff 07 |  Newyddion
Clymblaid: Pwysau ar Morgan
20 Meh 07 |  Newyddion
Plaid i barhau i drafod Llafur
16 Meh 07 |  Newyddion
Dwy blaid: 'Bargen hanesyddol'
13 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^