BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Gorffennaf 2007, 21:37 GMT 22:37 UK
Llafur yn pleidleisio 'Ie'
Rhodri Morgan yn cyrraedd y cyfarfod yng Nghaerdydd
Dywed Mr Morgan y bydd y mwyafrif 'llethol' yn fodd i sicrahu undod
Mae'r Blaid Lafur wedi pleidleisio o blaid ffurfio Llywodraeth glymblaid gyda Phlaid Cymru.

Mewn cynhadledd arbennig yng Nghaerdydd nos Wener fe bleidleisiodd cynrychiolwyr o blaid y cytundeb.

Roedd 78.43% o blaid y cynnig gyda 21.57% yn erbyn.

Mae disgwyl y bydd Plaid Cymru yn penderfynu o blaid y 'cytundeb hanesyddol' mewn cyfarfod ym Mhontrhydfendigaid fory.

Dywedodd y Prif Weinidog Rhodri Morgan fod y mwyafrif yn un 'llethol".

Ychwanegodd ei fod yn falch fod yr undebau a'r etholaethau wedi ei gefnogi.

Y BLEIDLAIS
Senedd
Undebau Llafur: IE: 95.83%; NA: 4.17%
Etholaethau: YES: 61.02%; NA: 38.98%
CANLYNIAD: IE: 78.43%; NA: 21.57%

"Wy'n bles dros ben fod y ddwy adain o'r blaid yn pwyntio i'r un cyfeiriad," meddai.

"O'dd na lawer o wres a llawer o oleuni yn y ddadl a dwi'n credu y bydd y blaid yn gallu uno oherwydd bod y mwyafrif mor llethol."

Dywedodd cyn Brif Weinidog y Cynulliad, Alun Michael AS, fod y canlyniad yn un 'awdurdodol'.

"Roedd yn rhaid cael cytundeb i wneud pethau'n iawn, a chael sefydlogrwydd y mae'n rhaid i bobl Cymru ei weld," meddai.

Cefnogi'r cytundeb

Roedd mwyafrif aelodau seneddol Llafur yn gwrthwynebu'r cytundeb.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Peter Hain, na ddylid ystyried y bleidlais fel buddugoliaeth i genedlaetholwyr.

"Dydy hwn ddim yn bleidlais dros genedlaetholdeb, dydy e ddim yn bleidlais dros annibyniaeth, mae e'n bleidlais i gadw Llafur Cymru wrth y llyw," meddai.

Yn ôl Don Touhig A.S Islwyn roedd y cyfan yn gamgymeriad.

"Bydd hyn ddim o fudd i ni mewn unrhyw ffordd," meddai.

Fe fydd Mr Morgan yn hapus nad oedd yn rhaid iddo ddibynnu ar bleidlais yr undebau i sicrhau buddugoliaeth.

Yn y diwedd fe lwyddodd i berswadio y rhan fwyaf o gynrychiolwyr yr etholaethau i gefnogi'r cytundeb.

Fe bleidleisiodd 61.02% o gynrychiolwyr yr etholaethau o blaid, gyda 38.98% yn erbyn.

Roedd y mwyafrif yn ysgubol ymhlith yr Undebau.

Yno roedd 95.83% o gynrychiolwyr wedi pleidleisio 'ie', gyda 21.57% yn gwrthwynebu.

Bydd llywodraeth glymblaid yn dod i fodolaeth pe bai Plaid Cymru yn pleidleisio o blaid y cytundeb fory.

Wrth groesawu'r canlyniad dywedodd dirprwy arweinydd y Blaid, Rhodri Glyn Thomas ei fod o'n gobeithio cael canlyniad 'cystal os nad gwell' wrth i'r Cyngor Cenedlaethol gwrdd ym Mhontrhydfendigaid.

Byddai llywodraeth glymblaid yn golygu lle i aelodau o Blaid Cymru yng nghabinet y llwyodraeth am y tro cyntaf erioed.


HEFYD
Murphy: 'Niwed i'r Blaid Lafur'
05 Gorff 07 |  Newyddion
Clymblaid o dan y lach
04 Gorff 07 |  Newyddion
Morgan am sicrhau cefnogaeth
01 Gorff 07 |  Newyddion
Cefnogaeth pwyllgor gwaith Plaid
01 Gorff 07 |  Newyddion
Clymblaid gam yn nes
27 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^