BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 16 Ionawr 2007, 08:53 GMT
68% am fod yn rhan o Brydain
Baeneri Lloegr, Yr Alban a Chymru
Arolwg: 20% o Gymry'n ffafrio annibyniaeth

Mae'r mwyafrif o Gymry'n awyddus i aros yn rhan o Brydain, medd arolwg ar ran y BBC.

Dywedodd 68% o bobl a gafodd eu holi yng Nghymru eu bod nhw am aros yn rhan o Brydain, gyda dim ond 20% yn ffafrio annibyniaeth.

Dangosodd yr arolwg, a gafodd ei gomisiynu ar ran rhaglen Newsnight, fod 48% o bobl a gafodd eu holi yng Nghymru yn meddwl y byddai Cymru ar ei cholled yn ariannol petai'n gwahanu.

Dim ond 14% oedd yn credu y byddai'r wlad ar ei hennill.

Yn ddiwylliannol, mae 33% o'r Cymry ymatebodd i'r arolwg o'r farn y byddai Cymru ar ei hennill pe bai hi'n wlad annibynnol.

Dim ond 13% sy'n meddwl y byddai'r diwylliant Cymreig yn dirywio.

Rhan o Brydain

Mae cefnogi'r Deyrnas Unedig yn gryfach yn Lloegr - 74% o'r Saeson gafodd eu holi yn dweud nad oedden nhw am weld y berthynas rhwng y gwledydd yn newid.

CANLYNIADAU'R AROLWG
68%yn cefnogi'r Undeb
20% o blaid annibyniaeth
48% yn credu y byddai annibyniaeth yn gwneud Cymru'n dlotach
33% yn credu y byddai annibyniaeth yn hwb i ddiwylliant Cymru
Ffynhonnell: Arolwg ffn ORB ar ran BBC Cymru / Newsnight

Ymysg yr Albanwyr mae'r gefnogaeth yn fwy gwan, ond mae 56% ohonyn nhw yn dal i fod o blaid aros yn rhan o Brydain.

Drwy Brydain mae 'na gefnogaeth amlwg i Senedd annibynnol i Loegr yn sgl datganoli yng Nghymru a'r Alban.

Mae 60% o'r rhai gafodd eu holi yn Lloegr eisiau Senedd eu hunain, a 52% o Albanwyr a 48% o'r Cymry yn cefnogi'r syniad.

Cafodd Cymru ei huno Lloegr yn yr 16eg ganrif.

Cafodd yr arolwg ei gomisiynu am fod yr uno wedi ei "gwblhau'n llawn" 300 mlynedd yn l pan gafodd y Ddeddf Uno ei harwyddo gan Yr Alban.

Fe gafodd yr arolwg ei gynnal dros y ffn ar ran rhaglen Newsnight y BBC rhwng Ionawr 5 ac 8, 2007.

Cafodd 527 o oedolion yng Nghymru, 883 yn Lloegr a 543 yn Yr Alban eu holi.
HEFYD
Chwalu'r Deyrnas?: Rhybudd Hain
15 Ion 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^