BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 15 Ionawr 2007, 16:51 GMT
Dathlu'r Hen Galan o hyd
Cwm Gwaun
Ers dros 200 mlynedd mae trigolion Cwm Gwaun wedi dathlu dyfodiad y flwyddyn newydd ar 13 Ionawr

Er bod dathliadau'r Flwyddyn Newydd wedi darfod i'r rhan fwya ohonon ni, bu trigolion Cwm Gwaun yn dathlu dros y Sul.

Mae hwn yn draddodiad yn yr ardal yng ngogledd Sir Benfro.

Ers mwy na 200 mlynedd mae pobl Cwm Gwaun wedi dathlu ar sail yr hen galendr Iwlaidd gafodd ei ddisodli ym 1752 gan galendr Gregori.

Ar y pryd roedd y newid yn amhoblogaidd iawn a glynodd pobl Cwm Gwaun at yr hen drefn a dathlu'r Flwyddyn Newydd ar Ionawr 13.

Roedd dathlu ddydd Sadwrn a phlant y fro yn crwydro'r gymdogaeth yn canu caneuon traddodiadol ac yn casglu calennig.

Yn ôl pobl leol, mae'r traddodiad yr un mor gryf ag erioed a'r caneuon yn cael eu trosglwyddo o un genhedlaeth i'r llall.

'Yn wag'

"Os yw'r Hen Galan yn cwympo ar ddiwrnod o'r wythnos mae'r ysgol yn wag a phob plentyn yn mynd mas i ganu," meddai Glesni James, un o athrawon Ysgol Llanychllwydog."

Dywedodd fod y plant yn canu'r hen ganeuon traddodiadol ac yn cyfansoddi rhai eu hunain - i alaw Sosban Fach er enghraifft.

"Clywais i am bobl eleni yn cael dros 30 o blant yn galw, a hynny er gwaetha'r tywydd garw nos Sadwrn - mae'r traddodiad yr un mor fyw ag erioed.

"Mae'r plant ieuenga yn mynd gyda'r plant hŷn - rydyn ni yn yr ysgol yn atgoffa'r plant o'r caneuon ond maen nhw'n cofio'r cyfan a dweud y gwir - maen nhw'n falch iawn o'r peth."

Ac mae'n draddodiad i bob ffermdy baratoi bwyd i ymwelwyr a chynnig croeso i unrhyw un sy'n galw.

Mae'r oedolion yn cael cyfle i ddathlu a phob tafarndy yn llawn.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^