BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 15 Ionawr 2007, 08:47 GMT
Chwalu'r Deyrnas?: Rhybudd Hain
Peter Hain a Gordon Brown
Peter Hain a Gordon Brown: 'Rhaid osgoi Balcaneiddio Prydain'

Gallai rhwyg fod yn y Deyrnas Unedig oherwydd clymblaid rhwng y Ceidwadwyr a chenedlaetholwyr, yn l Ysgrifennydd Cymru a Gogledd Iwerddon Peter Hain.

Mae Mr Hain wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o anwybyddu'r "gefnogaeth draddodiadol i'r Undeb" rhwng Cymru, Lloegr a'r Alban ac o hybu cenedlaetholdeb yn Lloegr.

Dywedodd AS Castell-nedd, sydd am ymgeisio i fod yn ddirprwy arweinydd y Blaid Lafur, ei fod yn ofni y gallai "hollti'r Deyrnas" olygu bod Cymru'n "amherthnasol".

Honnodd Plaid Cymru fod sylwadau Mr Hain yn ymwneud 'i ddiddordeb personol i fod yn ddirprwy arweinydd Llafur.

Os oes unrhyw wahanu, ni fyddai'n bosib cael economi ffyniannus yng Nghymru
Peter Hain

Yn y Daily Telegraph ddydd Sadwrn dywedodd Mr Brown fod y Ceidwadwyr yn "cydgynllwynio" chenedlaetholwyr a mabwysiadu tueddiadau "gwrth-Undeb".

Yn y Western Mail ddydd Llun dywed Mr Hain fod gwir angen safiad y canghellor o blaid Prydeindod gan fod yr Undeb o "dan fygythiad" oherwydd y Ceidwadwyr a'r cenedlaetholwyr.

"Mae'r Undeb wedi llywio pob agwedd ar ein bywydau, i'r un graddau yng Nghymru ag yn Yr Alban a Lloegr.

"Ac mae Cymru wedi elwa ar gefnogaeth y Trysorlys, gyda gwariant cyhoeddus y pen yng Nghymru bron 1,000 yn uwch nag yn Lloegr.

Ffyniant

"Os oes unrhyw wahanu ni fyddai'n bosib cael economi ffyniannus yng Nghymru ac mae mwy mewn gwaith nag erioed o'r blaen oherwydd 10 mlynedd o gynnydd, cyfraddau llog isel a chwyddiant isel, a chwmnau o'r radd flaenaf fel Airbus.

"Os ydyn ni am gystadlu yn erbyn gwledydd fel China ac India mewn economi fyd-eang, rhaid cystadlu ar y cyd ..."

David Tennant a Catherine Tate yn y gyfres Doctor Who
Y gyfres Doctor Who: Enghraifft o gydweithio llwyddiannus

Mae Mr Hain yn rhestru enghreifftiau o gydweithio llwyddiannus rhwng Cymru a Lloegr fel Aneurin Bevan, y Cymro a sefydlodd y Gwasanaeth Iechyd, a chyfresi teledu BBC Cymru, Doctor Who a Torchwood.

Honnodd fod y Ceidwadwyr yn rhoi buddiannau pleidiol o flaen lles Prydain.

"Trwy ysgogi a defnyddio teimladau cenedlaetholgar yn Lloegr, mae 'na beryg iddyn nhw gychwyn proses all ond arwain at un peth: Balcaneiddio Prydain.

"Oni bai ein bod yn ei drechu, bydd yn arwain yn ddiamau at chwalu'r Deyrnas Unedig - a bydd Cymru'n amherthnasol."

Mae disgwyl i hwn fod yn bwnc llosg yn etholiadau Seneddol Yr Alban ym Mai gan fod Plaid yr SNP yn anelu at annibyniaeth.

Ymgyrchu dros statws llawn i Gymru o fewn yr Undeb Ewropeaidd yw nod Plaid Cymru.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas ar ran Plaid Cymru fod sylwadau Mr Hain yn ymwneud 'i fuddiannu personol i fod yn ddirprwy arweinydd Llafur yn lle ei gyfraniad at ddadl wleidyddol.

Ychwanegodd William Graham, AC y Ceidwadwyr, fod sylwadau Mr Hain yn ymwneud 'r ddadl fewnol yn ei blaid yn lle pryderon am ddyfodol y Deyrnas Unedig.
HEFYD
Arolwg: Plaid SNP ar y blaen
10 Ion 07 |  Newyddion
Pl: Mwy o blaid annibyniaeth
02 Tach 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^