BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 1 Gorffennaf 2007, 09:58 GMT 10:58 UK
Prifwyl: Torri'r traddodiad symud?
Maes Eisteddfod Abertawe 2006
Mae'n bosib y bydd y traddodiad de gogledd yn dod i ben

Mae Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol wedi derbyn dogfen sy'n argymell cynnal y brifwyl yn ne Cymru am ddwy flynedd yn olynol.

Fe fydd hyn yn torri ar y traddodiad o symud o'r de i'r gogledd am yn ail.

Cafodd y ddogfen, sy'n amlinellu lleoliadau arfaethedig y Brifwyl am y blynyddoedd nesaf, ei chyflwyno i aelodau o Gyngor yr Eisteddfod yn eu cyfarfod yn Aberystwyth ddydd Sadwrn.

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi bod yn trafod lleoliadau posib ar gyfer cynnal y brifwyl dros y blynyddoedd nesaf gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Yn ōl y rhestr mae 'na sawl awdurdod lleol yn awyddus i wahodd y brifwyl hyd at 2015.

Ar y cyfan mae'r safleoedd hynny yn newid rhwng y gogledd a'r de yn flynyddol.

LLEOLIADAU POSIB Y BRIFWYL
2009 - Y Bala, Meirionnydd
2010 - Blaenau Gwent
2011 - Wrecsam
2012 - Bro Morgannwg
2013 - Sir Ddinbych
2014 - Sir Gār
2015 - Sir Fynwy

Ond yn 2014 a 2015 mae'r ddwy ardal sy'n cael eu hargymell, Sir Gār a Sir Fynwy, yn ne Cymru.

"Yn ddelfrydol rydym am weld yr Eisteddfod yn mynd i'r de a gogledd am yn ail," meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod.

"Ond ambell waith mae'n mynd i fod yn anodd am y rheswm syml mai dim ond 6 awdurdod lleol sydd 'na yn y gogledd ac 16 yn y de.

"Rydan ni'n rhagweld yn gyffredinol y bydd y patrwm gogledd de bob yn ail yn parhau oni bai bod 'na ambell i eithriad."

Trafod uno seremonļau

Yn y cyfarfod hefyd bu trafodaeth ar uno dwy o'r prif seremonļau llenyddol.

Roedd Bwrdd yr Orsedd wedi gwrthod y syniad o uno seremonļau Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen.

Ond fe wnaeth Cyngor yr Eisteddfod ofyn i Bwyllgor Llźn yr Eisteddfod ail edrych ar y mater.

Penderfynwyd hefyd y bydd gweithgor o blith y Cyngor yn cael ei sefydlu i helpu i ddatblygu'r Brifwyl.

"Be sy'n digwydd ydi ein bod yn aeddfedu fel Bwrdd ac fel Cyngor i ffeindio be ydi rōl y ddau ac i sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod i'r dyfodol," meddai Dafydd Whittall, Cadeirydd Cyngor yr Eisteddfod.

"Mae 'na bobl ar y cyngor sydd ā phrofiadau eang iawn nid yn unig yn yr Eisteddfod ond tu allan hefyd ac mae'n bwysig ein bod yn casglu'r profiadau a'r syniadau er budd yr Eisteddfod."
HEFYD
Trafod lleoliad Prifwyl 2009
21 Meh 07 |  Newyddion
Ymlaen i Sir y Fflint yn 2007
13 Awst 06 |  Newyddion
Cyhoeddi Prifwyl Caerdydd 2008
16 Meh 07 |  Newyddion
Gwahoddiad i Brifwyl 2013
19 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^