BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 29 Mehefin 2007, 07:34 GMT 08:34 UK
£1.5m at lwybr arfordir Cymru
Rhoscolyn. Ynys Môn
Bwriad Llywodraeth y Cynulliad yw creu llwybr arfordir i Gymru gyfan
Mae cynlluniau i greu llwybr arfordir i Gymru gyfan wedi cael grantiau gwerth £1.5 miliwn am chwe blynedd.

Bydd yr arian ar gael i helpu cynghorau lleol a pharciau cenedlaethol drefnu gwell mynediad i'r arfordir.

Bydd y swm mwya, £174,428 , yn mynd i Gyngor Gwynedd.

Mae Cymdeithas y Cerddwyr wedi croesawu buddsoddiad Llywodraeth y Cynulliad,

Y llynedd wrth agor llwybr arfordir Ynys Môn cyfeiriodd y Prif Weinidog Rhodri Morgan at y bwriad i greu llwybr arfordir ar gyfer Cymru.

Dywedodd Jane Davidson y Gweinidog Datblygu Gwledig, ddydd Gwener fod y grantiau yn gam pwysig at wella mynediad i'r arfordir.

Y PUMP UCHAF
Llwybr cerdded
Gwynedd £174,428
Bro Morgannwg £146,800
Caerdydd £138,000
Sir Fynwy/Casnewydd £132,000
Ynys Môn £120,000
Ffynhonhell: Llywodraeth y Cynulliad

"Mae gwella mynediad i arfordir Cymru'n flaenoriaeth i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

"Rwy am i gymaint o bobl â phosib fwynhau cefn gwlad a'r arfordir," meddai Ms Davidson.

"Er mwyn sicrhau hyn byddwn ni'n edrych ar wneud hawl mynediad yn hawl statudol."

Dywedodd Beverely Penney o Gymdeithas y Cerddwyr fod y buddsoddiad yn galonogol.

"Ond dylai'r cynulliad fynd gam ymhellach a sefydlu 'llain' arbennig ar yr arfordir lle bydd hawl i gael mynediad i draethau, clogwyni a thir cyfagos," meddai.

Fe fydd cynghorau lleol yn cysylltu â pherchnogion tir a chymunedau lleol.


HEFYD
£400,000 i drwsio llwybr parc
03 Maw 07 |  Newyddion
Agor llwybr a gweld aderyn prin
15 Rhag 06 |  Newyddion
Agor llwybr gwerth £1.4m
09 Meh 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^