BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Mehefin 2007, 07:04 GMT 08:04 UK
Anrhydedd yr Orsedd i Gymry
Llŷr Williams
Un sy'n cael ei anrhydeddu ydi'r pianydd Llŷr Williams

Bum wythnos cyn i'r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal yn Sir Fflint a'r Cyffiniau, mae nifer o Gymry yn cael eu hanrhydeddu yn aelodau o Orsedd y Beirdd.

Ymhlith y rhai sy'n derbyn yr anrhydeddau eleni y mae'r pianydd Llŷr Williams, fydd yn perfformio mewn cyngerdd yn y pafiliwn yn ystod yr wythnos.

Enwau eraill sy'n cael eu hurddo er anrhydedd eleni ydi'r newyddiadurwr a'r awdur Byron Rogers; yr ymgynghorydd oncolegol yr Athro Bleddyn Jones; aelod o Gymdeithas Bl-Droed Cymru Trefor Lloyd Hughes; y ffidlwr Eifion Price; Dyfrig John, rheolwr banc gyda'r HSBC; yr hyfforddwraig Gwenda John o Flaenffos a'r brifathrawes Rhiannon Lloyd.

Mae llai o bobl eleni yn cael eu hanrhydeddu, 16, o'i gymharu 'r 40 y llynedd.

Hefyd yn cael eu hanrhydeddu y mae enillwyr tair cystadleuaeth yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych y llynedd.

Dwi wedi cael clod cryn dipyn tu allan i Gymru yn ddiweddar ond neis dod adre a chael y sylw
Llŷr Williams

Fe wnaeth Manon Wyn o Gaernarfon ennill y Fedal Lenyddiaeth; Gwenno Mair Davies o Lansannan enillodd y Goron ac fe enillodd Eurig Salisbury o Aberystwyth y Gadair.

Dyma'r tro cyntaf i enillwyr yr Urdd dderbyn yr anrhydedd.

"Roedd llynedd yn flwyddyn dda, a mwy na'r cyffredin yn cael eu hurddo," meddai Cofiadur yr Orsedd, John Gwilym.

"Yr amcangyfri blynyddol ydi 50 i gyd ac mae'r nifer sy'n derbyn anrhydedd eleni yn is ond ar yr ochr arall mae mwy o bobl ifanc yn dod i mewn eleni.

"Fe fyddwn ni'n anrhydeddu enillwyr prifwyl yr Urdd ac mae'r rhestr yn edrych yn dipyn ifancach a bydd hyn yn cynorthwyo delwedd yr Orsedd."

Mae Llŷr Williams yn wreiddiol o Bentrebychan, Wrecsam, ac yn un o'r perfformwyr cerddorol gorau yng Nghymru.

Ffidlwr a phl-droediwr

Mae wedi cael canmoliaeth anhygoel am ei berfformiadau ar y piano gydag adroddiadau yn ei ddisgrifio fel "dewin efo technegau anhygoel".

"Mae'n neis iawn cael yr anrhydedd yng Nghymru a chael y clod yn eich gwlad eich hun.

"Dwi wedi cael clod cryn dipyn tu allan i Gymru yn ddiweddar ond neis dod adre a chael y sylw ac roeddwn i'n falch o dderbyn yr anrhydedd.

Aelodau o Orsedd y Beirdd
Mae nifer yn cael eu hanrhydeddu i Orsedd y Beirdd eleni

"Mae'n arbennig iawn gan fod yr Eisteddfod yn Yr Wyddgrug, sy'n gymharol leol i mi."

Bu Byron Rogers yn golofnydd i'r Daily Telegraph, cyhoeddodd sawl cyfrol ac roedd yn un fu'n gyfrifol am sefydlu Cymdeithas Gwenllan.

Byd y bl sy'n mynd bryd Trefor Lloyd Hughes o Gaergybi.

Yn ogystal bod yn aelod o'r Gymdeithas Bl-Droed mae hefyd yn flaenllaw mewn Llywodraeth Leol a gyda'r Gwasanaeth Ambiwlans yn Ynys Mn.

"Dwi wedi cael fy synnu a dweud y gwir," meddai.

"Wnes i erioed ddisgwyl cael ffasiwn beth ond yn ddiolchgar iawn i'r rhai sydd wedi fy nghefnogi dros y blynyddoedd, cydweithwyr, gweithwyr pl-droed a ffrindiau.

"Dwi'n hynod o falch o dderbyn y ffasiwn anrhydedd."

Unig anrhydedd

Un sydd wedi diddori cynulleidfaoedd am flynyddoedd wrth chwarae'r ffidl ydi Eifion Price o Rydaman.

Mae nifer o ieuenctid yr ardal wedi elwa wrth iddo gyfeilio i barton dawnsio gwerin ac mewn nifer o Eisteddfodau.

Mae Alun Jones o Bow Street, Aberystwyth, yn feirniad llefaru cenedlaethol ac mae hefyd yn Brif Arholwr Safon Uwch Cymraeg.

"Fel Cymro Cymraeg, dyna'r unig anrhydedd y gallwn ei dderbyn a dwi'n falch o gael y wisg wen yn naturiol ac yn diolch i'r Orsedd am hynny," meddai.

Erbyn hyn mae Rhiannon Lloyd o Landudoch yn brifathrawes Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd, ar l oes o wasanaeth i addysg Gymraeg.

Bu'n Arolygydd ei Mawrhydi am gyfnod cyn derbyn y brifathrawiaeth.
HEFYD
I'w derbyn i'r Orsedd 2007
28 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^