BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 27 Mehefin 2007, 14:20 GMT 15:20 UK
Clymblaid gam yn nes
Rhodri Morgan a Ieuan Wyn Jones tu allan i'r Senedd
Rhodri Morgan a Ieuan Wyn Jones tu allan i'r Senedd

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru wedi pleidleisio o blaid ffurfio clymblaid ‚'r Blaid Lafur yn y Cynulliad.

Y dewis arall oedd ffurfio clymblaid ‚'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Fe fydd y cynnig yn mynd o flaen cyngor cenedlaethol Plaid Cymru ar Orffennaf 7.

A bydd y Blaid Lafur ar Orffennaf 6 yn cynnal cynhadledd arbennig i drafod y mater.

Mae'r ddogfen 'Cymru'n Un' yn son am gynnal refferendwm o fewn pedair blynedd ar y cwestiwn o roi mwy o bwerau i'r Cynulliad.

Ymhlith y polisÔau fyddai'n ffurfio rhan o'r cytundeb mae penderfyniad i beidio defnyddio cynllun arian preifat (PFI) i dalu am ysbytai newydd.

Byddai'r pleidiau hefyd yn ymrwymo i leihau dosbarthiadau i blant rhwng tair oed a saith oed.

Fe ddywedodd arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, mai'r glymblaid ‚ Llafur oedd "y ffordd orau i ffurfio llywodraeth sefydlog ar gyfer pobl Cymru".

Roedd y ddau fis diwetha, meddai, wedi bod yn "anodd iawn i'r pleidiau gwleidyddol yn y Cynulliad".

'Ardderchog'

"Wrth benderfynu heddiw 'dan ni wedi ystyried dwy ddogfen oedd yn cynnwys cynigion polisi ardderchog i bobl Cymru."

Fe ddywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn y cynulliad, Mike German, ei fod wedi ei "siomi'n arw" a bod hwn yn "ddiwrnod trist i bobl Cymru" a oedd eisiau dewis arall yn lle Llafur.

"Canlyniad hyn yw eu bod nhw'n dedfrydu Cymru i lywodraeth Lafur am ddegawdau, gan na fydd y pleidiau eraill yn gallu ymddiried ynddyn nhw i ffurfio llywodraeth fydd yn wahanol i lywodraeth Lafur yng Nghymru."

Ond dywedodd ei fod wedi anfon nodyn at Rhodri Morgan yn datgan ei fod yn barod i drafod ag e os oedd Mr Morgan eisiau trafod "unrhyw drefniadau i ffurfio llywodraeth sefydlog yn y cynulliad."

'Cam nesa'

Mae Mr Morgan wedi dweud ei fod yn falch fod y ddwy blaid wedi "sicrhau'r cam nesa at lywodraeth sefydlog a blaengar i Gymru.

"Argymhelliad clir a diamwys yw hwn ar gyfer ein cynhadledd ni a chyngor cenedlaethol Plaid Cymru."

Mae arweinydd y Ceidwadwyr yn y cynulliad, Nick Bourne, wedi dweud fod y datblygiad diweddara yn "siomi pobl Cymru".

'Difaru'

"Yn bersonol, dwi'n difaru bod dewis arall, heb y blaid Lafur, wedi ei golli, am y tro beth bynnag.

"Dwi'n credu y bydd rhaid i Blaid Cymru weithio'n galed i beidio ‚ chael ei rheoli gan Lafur yn y glymblaid.

"Fe fydd cefnogwyr Plaid Cymru yn mesur llwyddiant neu fethiant y glymblaid yn erbyn y cyfle gafodd ei golli o ran cytundeb Cymru Gyfan wedi ei arwain gan y Blaid."
HEFYD
Plaid ar daith i ganfod barn
22 Meh 07 |  Newyddion
Clymblaid: Pwysau ar Morgan
20 Meh 07 |  Newyddion
Plaid i barhau i drafod ‚ Llafur
16 Meh 07 |  Newyddion
Dwy blaid: 'Bargen hanesyddol'
13 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^