BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 26 Mehefin 2007, 16:19 GMT 17:19 UK
Bws ysgol: Neb yn cael ei erlyn
Stuart Cunningham-Jones
Bu farw Stuart Cunningham-Jones ar y ffordd adre ar fws ysgol

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi dweud na fydd neb yn cael ei erlyn mewn cysylltiad marwolaeth Stuart Cunningham-Jones.

Cafodd y bachgen ysgol 12 oed ei ladd mewn damwain bws ym Mro Morgannwg yn 2002.

Fe ddaeth tystiolaeth newydd i law yn ystod y cwest i'w farwolaeth.

Ond fe benderfynodd Gwasanaeth Erlyn y Goron nad oedd hon yn ddigonol i erlyn unrhyw un.

Roedd rheithgor y cwest wedi clywed fod un o'r disgyblion wedi gafael yn y llyw ac achosi i'r gyrrwr golli rheolaeth ar y bws.

"Fe wnaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron adolygu'r achos ... ac ar l ystyriaeth fanwl does 'na ddim digon o dystiolaeth i ddwyn unrhyw gyhuddiadau ...," meddai datganiad.

Taro coeden

"Rydyn ni wedi cysylltu gyda'r teulu ac fe fyddwn ni'n cyfarfod nhw er mwyn egluro'r penderfyniad yn llawn.

"Yn naturiol, rydyn ni'n cydymdeimlo 'r teulu ac rydyn ni'n meddwl amdanyn nhw."

Cafodd Stuart oedd yn byw yn Ystradowen ei ladd ar y ffordd adre o'r ysgol yn Y Bont-faen ym mis Rhagfyr 2002 pan wyrodd y bws oddi ar y ffordd a tharo coeden.

Roedd Stuart yn eistedd ar yr ail lawr.

Cafodd 30 o'r 72 o blant oedd yn teithio ar y bws eu hanafu yn y ddamwain.

Yn y cwest ym mis Ionawr 2004 cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Yn y cyfamser, mae Gweinidog Trafnidiaeth Cymru, y Dr Brian Gibbons, wedi cyhoeddi mesurau i geisio gwella diogelwch ar fysiau ysgol.

Ond mae cefnogwyr Ymgyrch Stuart wedi dweud nad yw'r mesurau yn mynd yn ddigon pell.
HEFYD
Bysiau: Rheolau o dan y lach
26 Meh 07 |  Newyddion
'Adolygiad yn digwydd'
20 Ion 04 |  Newyddion
'Rhaid goruchwylio pob bws ysgol'
06 Chwef 04 |  Newyddion
Fideo i annog diogelwch ar fysiau
20 Medi 04 |  Newyddion
Marwolaeth: Ymchwiliad arall
06 Hyd 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^