BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 26 Mehefin 2007, 14:19 GMT 15:19 UK
Difa Shambo'n 'debygol'
Shambo
Mae Shambo yn byw yn Nheml Skanda Vale yn Sir Gaerfyrddin

Dywedodd gweinidog ei bod hi'n "dueddol o gredu" y dylid difa "bustach sanctaidd" sy'n diodde o'r dici‚u.

Mae'r Gweinidog Datblygu Gwledig Jane Davidson wedi anfon llythyr at gyfreithwyr mynachod Teml Skanda Vale yn Llanpumsaint, Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd llefarydd ar ran y mynachod y bydden nhw'n ceisio cael gwaharddeb i newid y penderfyniad.

Roedden nhw wedi dweud y byddai difa'n sarhad ar eu cred.

Mae'r gweinidog wedi gofyn iddyn nhw gyflwyno unrhyw ddadleuon pellach o fewn wythnos cyn iddi benderfynu'n derfynol.

"Rwy'n ymwybodol iawn o'r loes y bydd hyn yn ei achosi i'r gymuned yn Skanda Vale a'r gymuned Hindwaidd ...," meddai Ms Davidson.

'Gofid'

"Mae hwn yn destun gofid imi ond rwy'n credu ei bod yn angenrheidiol 'mod i'n cymryd y camau priodol i ddiogelu iechyd anifeiliaid a phobl."

Cafodd rhybudd ei gyhoeddi ddeufis yn Űl yn fuan wedi i Shambo brofi'n bositif.

"Rydyn ni wedi pwyso a mesur dadleuon y gymuned yn ofalus iawn," meddai'r gweinidog.

"Bu fy swyddogion yn cyfarfod ‚ chynrychiolwyr y gymuned ac aelodau'r gymuned Hindwaidd ehangach yr wythnos ddiwethaf i drafod y mater.

"Rwy wedi rhoi ystyriaeth bwyllog i'r holl faterion gafodd eu codi a byddaf yn gwrando'n ofalus ar safbwyntiau ..."

Mae'r Ceidwadwyr, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru yn dweud y dylid difa'r bustach.

Miloedd o enwau

Ond mae'r mynachod wedi ymgyrchu i achub yr anifail ac mae miloedd o enwau ar ddeiseb ar y we.

"Rydyn ni'n gobeithio y gallwn ni eu perswadio i newid eu meddwl," meddai Sanjay Mistray ar ran cymuned Skanda Vale.

"Yr hyn sy'n siomedig yw eu bod nhw wedi gwrthod gadael i unrhyw un arall edrych ar Shambo.

"Mae modd cynnal profion eraill i weld a yw'r dici‚u arno. Dyw hyn ddim yn derfynol.

"Ar y funud mae'n iach iawn, ddim yn dangos unrhyw arwydd o salwch."
HEFYD
Tair plaid: 'Rhaid difa Shambo'
08 Meh 07 |  Newyddion
Ymweld ‚'r 'tarw sanctaidd'
11 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^