BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 25 Mehefin 2007, 10:32 GMT 11:32 UK
Mwy o droseddu yn erbyn hoywon
Merched yn cusanu
Mae nifer yr ymosodiadau ar y gymuned hoyw ar gynnydd

Er bod nifer achosion troseddau yn erbyn hoywon a lesbiaid yng Nghymru ar gynnydd, dyw'r rhan fwyaf ddim yn dod i sylw'r heddlu, yn l ymchwiliad BBC Cymru.

Mae pedwar o bob pump o aelodau'r gymuned hoyw yn diodde ymosodiadau geiriol tra bod un o bob tri yn dioddef ymosodiad treisgar.

Ond, yn l ymchwil rhaglen Eye on Wales BBC Cymru, dyw'r rhan fwyaf o bobl ddim yn mynd 'u cwynion i'r heddlu.

Dywed mudiad Stonewall Cymru fod angen deddfau mwy llym er mwyn lleihau'r ymosodiadau.

Mae'r Swyddfa Gartref yn amcangyfrif mai dim ond 10% o'r rhai sy'n diodde ymosodiadau am eu eu bod yn hoyw sy'n mynd i'r heddlu.

Y gred yw bod hyn oherwydd pryder am y broses gyfreithiol.

Yn l y rhaglen, mae'r heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron ac eraill yn ymwybodol o'r broblem ond yn cydweithio mudiad Stonewall Cymru i berswadio dioddefwyr i adrodd eu cwynion.

Un o'r mesurau sydd wedi bod yn help yw cadw enw'r dioddefwyr yn gyfrinachol mewn achosion llys.

Mae Stonewall am i ymosodiad ar bobl hoyw gael ei drin yr un modd ag ymosodiad hiliol.

'Gwella'n fawr'

Mae dirprwy brif gwnstabl Heddlu'r De Peter Vaughan wedi dweud bod agwedd yr heddlu wedi newid.

"... ychydig flynyddoedd yn l roedd yr heddlu'n erlyn pobl yn ddiangen am eu tueddiadau rhywiol ond erbyn hyn rydyn ni'n cyd-weithio gyda'r gymuned hoyw a lesbiaidd i geisio gwella'r sefyllfa.

"Rwy'n falch i ddweud fod y sefyllfa wedi gwella'n fawr, ond dim ond yn ddiweddar," meddai.

Ers 2005 mae modd ystyried bwriad homoffobaidd wrth ddedfrydu troseddwr ond does dim troseddau penodol yn ymwneud throseddu casineb homoffobaidd.

Dywed Matthew Batten, swyddog polisi a materion cyhoeddus Stonewall Cymrus: "Mae Stonewall yn ymgyrchu i gael y llywodraeth i gyflwyno trosedd newydd, anogaeth i droseddu ar sail casineb homoffobaidd."

 • Bydd rhaglen Eye on Wales yn cael ei darlledu ar BBC Radio Wales am 1830 nos Lun.
  HEFYD
  'Pechod': Gwadu sylwadau
  27 Ebr 07 |  Newyddion
  Cyhuddo'r eglwys o ddiffyg polisi
  16 Ebr 07 |  Newyddion
  Cais Archesgob am oddefgarwch
  08 Ebr 07 |  Newyddion
  Cyfle i drafod bwlio homoffobig
  21 Tach 06 |  Newyddion

  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^