BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 22 Mehefin 2007, 20:58 GMT 21:58 UK
Disgybl arall yn diodde o'r diciu
Ysgol  Iau Gorseinon
Mae rhai disgyblion dal i ddisgwyl cael profion

Daeth cadarnhad bod disgybl arall mewn ysgol yn Abertawe yn diodde o'r diciu.

Bellach mae pedwar disgybl yn Ysgol Iau Gorseinon yn diodde o'r afiechyd.

Mae tri disgybl arall yn cael triniaeth ar l dod i gysylltiad 'r haint.

Cafodd athrawes yn yr ysgol a'i thri phlentyn - sy'n ddisgyblion yn yr ysgol - gadarnhad eu bod yn diodde o'r diciu ym mis Mai.

Dywedodd arbenigwyr iechyd cyhoeddus nad oes 'na dystiolaeth bod yr afiechyd yn lledu o ddisgybl i ddisgybl yn yr ysgol.

Profion

Fe ddaw'r achos diweddara ar l i'r disgybl brofi'n bositif ar l i brofion a phrawf pelydr x gael eu cynnal ar Fehefin 12.

"Mae pob plentyn sydd wedi cael ei heintio gyda'r diciu yn gysylltiedig i'r un oedolyn - aelod o staff yr ysgol - a oedd mai'n debyg wedi ei heintio'n ddifrifol," meddai Dr Sara Hays, Ymgynghorydd mewn Rheoli Clefydau Heintus y Gwasanaeth Iechyd.

"Mae'r plentyn diweddara yn ffitio'r patrwm, efo cysylltiad gyda'r aelod o staff."

Cafodd disgyblion yr ysgol feithrin a'r ysgol iau gynnig profion ar l i'r athrawes gael cadarnhad ei bod yn diodde o'r dicu.

Fe wnaeth saith disgybl brofi'n bositif, gyda phedwar yn derbyn triniaeth.

Dywedodd Dr Hayes bod ambell i ddisgybl arall dal angen profion ond does gan yr un symptomau na salwch.

Maen nhw i gyd yn derbyn meddyginiaeth.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^