BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Ionawr 2007, 07:22 GMT
Radio Cymru yn 30 oed
Hywel Gwynfryn yn 1978
Hywel Gwynfryn gyflwynodd Helo Bobol un o raglenni cynta'r gwasanaeth newydd

Am 6.45am ddydd Llun, Ionawr 3 1977, y darlledodd Radio Cymru am y tro cynta ar donfedd uchel iawn.

Mae'r orsaf yn dathlu 30 mlynedd ers y diwrnod hanesyddol.

Roedd rhaglenni Cymraeg wedi bod yn darlledu ar y donfedd ganol cyn 1977 - ers y 1930au ochr yn ochr rhaglenni Saesneg.

Llais Geraint Jones gyflwynodd y gwasanaeth newydd i wrandawyr Cymraeg yn 1977.

Gwyn Llywelyn gyflwynodd y newyddion yn ystod oriau cynta darlledu Cymraeg rhwng 7 a 9 y bore.

Helo Bobol

Roedd y bwletinau newyddion am 15 munud bob awr yn ystod rhaglen Helo Bobol oedd yn cael ei chyflwyno gan Hywel Gwynfryn.

Dim ond yn ystod y bore y darlledwyd rhaglenni ar y dechrau, ond erbyn heddiw mae rhaglenni Cymraeg yn dechrau am 5am ac yn dod i ben am 1am.

FFEITHIAU DIDDOROL
Y band cyntaf i wneud sesiwn i Radio Cymru ar Sosban: Crysbas
Y gn fwya poblogaidd ar Beti a'i Phobl: Yma o Hyd
Y gwestai cyntaf ar Beti a'i Phobl yn 1984: Steffan ap Dafydd
Y gm gyntaf i gael ei darlledu: Cymru v Alban yn Anfield. Gm dwrn Joe Jordan
Ar Ddydd Ffwl Ebrill 1985 Sulwyn Thomas yn cael gair efo IDE Thomas i gadarnhau y byddai Eisteddfod 1991 yn mynd i Los Angeles - twyllo'r gwrandawyr yn llwyr

"Mae'n braf gweld bod Radio Cymru yn goroesi ac yn parhau i fynd o nerth i nerth bob blwyddyn,"meddai Sian Gwynedd, Golygydd BBC Radio Cymru.

"Dros y 30 mlynedd diwethaf mae'r gwasanaeth wedi llwyddo i ymateb i gystadleuaeth gynyddol ac i gynhyrchu rhaglenni sy'n apelio at groesdoriad eang o siaradwyr Cymraeg."

Dywedodd fod datblygiadau technoleg yn cynnig her newydd.

"Mi fydd angen ymateb i newidiadau enfawr o safbwynt technoleg newydd ond rydyn ni'n hyderus y bydd 30 mlynedd nesaf Radio Cymru yr un mor gyffrous a llwyddiannus."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^