BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Ionawr 2007, 12:42 GMT
Safon disgyblion yn gwella
Dosbarth
Mae safonau plant yn gwella

Gwella y mae safon llythrennedd a rhifedd plant 7-11 oed yng Nghymru, medd adroddiad Estyn.

Mae adroddiad y corff arolygu wedi sn am gynnydd er y gallai rhai ysgolion wneud llawer mwy.

Adroddiad am ddulliau helpu plant i ragori oedd hwn.

Dywed yr adroddiad ei bod hi'n haws i ddisgyblion fynd o addysg gynradd i addysg uwchradd.

Mae cynllun Anelu at Ragoriaeth wedi bod yn "allweddol i ddatblygiad disgyblion".

"Mae'r cynllun wedi codi safonau drwy Gymru yng nghyfnod allweddol 3 (11-14 oed)," medd yr adroddiad.

Newid ysgol

"Ond gallai ysgolion wneud mwy i barhau'r datblygiad yn addysg uwchradd."

Cafodd cynllun Anelu at Ragoriaeth ei lansio gan Lywodraeth y Cynulliad yn 2002.

Mae Estyn wedi dweud bod y rhan fwya o ysgolion yn defnyddio'r cynllun i helpu plant sy'n newid ysgol.

Dywed bod nifer o ysgolion uwchradd wedi cyflwyno ffyrdd gwell o addysgu sgiliau sylfaenol sydd wedi gwella gwaith y disgyblion.

"Mae addysgu a dysgu mwy effeithiol yn gwella perfformio disgyblion yng ngwaith plant yng nghyfnod allweddol 3," meddai Susan Lewis, Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant Cymru.

'Yn well'

"Ac mae llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth disgyblion yn well yn y rhan fwya o ysgolion."

Mae Rhys Williams o undeb athrawon yr NUT wedi dweud bod yr adroddiad yn galonogol.

"Profi y mae'r adroddiad ein bod ni'n cydweithio rhwng y sector cynradd ac uwchradd a bod y sefyllfa'n gwella.

"Yn Lloegr dyw hyn ddim yn digwydd.

"Mae'n dangos ein bod ni ar y trywydd cywir," ychwanegodd.
HEFYD
Staff 'anaddas': Dysgu gwersi?
29 Rhag 06 |  Newyddion
Canlyniadau cynradd ar y we
21 Rhag 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^