BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 20 Mehefin 2007, 18:57 GMT 19:57 UK
Clymblaid: Pwysau ar Morgan
Rhodri Morgan
Mae Mr Morgan yn cwrdd 'r 29 Aelod Seneddol Llafur nos Fercher
Mae Aelodau Seneddol Llafur Cymru wedi pwyso ar y Prif Weinidog Rhodri Morgan i ail-ddechrau trafod ffurfio clymblaid gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Roedd Mr Morgan mewn cyfarfod 'r grŵp o 29 aelod seneddol Llafur yn San Steffan am awr a hanner nos Fercher.

Dywedodd Wayne David AS ar l y cyfarfod: "Roedd cryn drafod ar fater y refferendwm. Nid ydym am gael ein rhwymo i sefyllfa lle bydd y tirlun gwleidyddol yng Nghymru yn cael ei ddominyddu yn ystod y blynyddoedd nesaf gan fater y refferendwm."

Yn l Aelod Seneddol Llafur amlwg arall mae yna bryder cynyddol am y posibilrwydd o gytundeb gyda Phlaid Cymru.

"Doedd o rioed yn boblogaidd, ond dim ond dau Aelod Seneddol sydd ag unrhyw beth cadarnhaol i ddweud amdano," meddai.

Mae llawer o'r Aelodau Seneddol yn anhapus 'r syniad o refferendwm i roi pwerau deddfu llawn i'r Cynulliad yn ogystal ag unrhyw gytundeb cyn y bleidlais.

Ond mewn ymgais i dawelu eu meddyliau mae'r ysgrifennydd gwladol, Peter Hain, wedi dweud y dylai Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol Plaid Cymru a Llafur gytuno ar gylch gorchwyl unrhyw gytuneb.

Wythnos yn l fe gafodd Rhodri Morgan gefnogaeth ASau Llafur Cymru i gynnal trafodaethau gyda Phlaid Cymru.

Yn y cyfamser, bydd arweinydd Plaid Cymru yn mynd ar daith o gwmpas Cymru ar ddiwedd yr wythnos i egluro'r sefyllfa sy'n wynebu'r blaid.

Yr opsiwn arall i Blaid Cymru yw'r glymblaid enfys gyda'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Cyfnod hanesyddol

Mae Ieuan Wyn Jones wedi gwahodd aelodau Plaid Cymru i fynychu un o saith cyfarfod sydd yn cael eu cynnal ar draws y wlad.

Dywedodd eu bod nhw "ar drothwy cyfnod hanesyddol yn y Cynulliad - cyfnod a allai weld Plaid Cymru mewn llywodraeth - plaid sy'n barod ac yn eiddgar i sicrhau yr hyn sydd orau i Gymru."

Mae disgwyl i grŵp o Aelodau Cynulliad Plaid Cymru a'r pwyllgor gwaith benderfynu pa un o'r ddau gytundeb y mae nhw'n ei ffafrio o fewn y dyddiau nesaf.

Yna fe fydd y cynnig yn mynd o flaen cyngor cenedlaethol y blaid ar Orffennaf 7.

Bydd y blaid Lafur hefyd yn cynnal cyfarfod arbennig i drafod unrhyw gynllun.

Yn y cyfamser ar nos Fawrth fe gytunodd y Democratiaid Rhyddfrydol i aros "ychydig yn hirach" i roi mwy o amser i Blaid Cymru wneud penderfyniad.

Ar ei flog fe ddywedodd yr AC Peter Black: "Roeddem yn gytn y dylai Mike German siarad gyda Rhodri Morgan pe bai'r glymblaid enfys yn peidio bod yn opsiwn.

"Fe fydd cyfarfod brys o'r pwyllgor gwaith yn cael ei alw, os oes rhaid, i gefnogi hyn."


HEFYD
Plaid i barhau i drafod Llafur
16 Meh 07 |  Newyddion
Cynhadledd i drafod clymblaid
15 Meh 07 |  Newyddion
Dwy blaid: 'Bargen hanesyddol'
13 Meh 07 |  Newyddion
'Clymblaid neu golli grym'
13 Meh 07 |  Newyddion
Cynulliad: Llafur i lywodraethu?
24 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^