BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Rhagfyr 2006, 07:09 GMT
'Gwariwch ar staff nid ceffylau'
Heddlu marchogol
Mae'r llu am drafod creu uned heddlu marchogol yr wythnos nesa
Mae aelod amlwg o Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud fod angen i'r llu roi mwy o sylw i gyflogi staff yn lle gwario arian prin ar geffylau.

Dywedodd Eifion Jones y dylai'r heddlu ganolbwyntio ar geisio gwarchod swyddi staff allai golli eu gwaith yn y flwyddyn newydd.

Mae'r prif gwnstabl Richard Brunstrom yn cwrdd ag Aelodau Seneddol y rhanbarth i drafod y sefyllfa ariannol ddydd Gwener.

Dywedodd Mr Brunstrom ei fod am greu uned ceffylau a bydd yr Awdurdod Heddlu'n trafod y syniad yr wythnos nesa.

'Adnoddau dynol'

"Does dim penderfyniad eto ynglŷn hynny," meddai Mr Jones.

"Fy marn bersonol i ydi y dylen ni fuddsoddi mwy mewn adnoddau dynol ac nid ar geffylau.

"Mae'n bosib bod 'na resymau da dros gael uned ceffylau ond efallai y dylai'r prif gwnstabl geisio anelu at fwy o gydweithio ar draws y ffiniau, gyda Heddlu Glannau Mersi, er enghraifft."

Richard Brunstrom
Mae Mr Brunstrom yn cwrdd ag Aelodau Seneddol ddydd Gwener

Mae ffigyrau'r heddlu yn dangos y byddai creu uned ceffylau'n costio mwy na 190,000.

Byddai angen 93,000 bob blwyddyn i'w chynnal.

Yn ddiweddar, dywedodd Mr Brunstrom fod sut yr oedd y Swyddfa Gartref yn rhannu arian plismona yn ffafrio ardaloedd trefol.

Honnodd y byddai rhaid i Heddlu'r Gogledd ddiswyddo 120 o staff cynorthwyol erbyn Mawrth 2007 a bod hynny oherwydd bwlch o 2 miliwn mewn cyllid eleni a thoriad o 3 miliwn y flwyddyn nesa.

Beirniadol

Mae ASau am wybod os taw diffyg arian yw'r broblem neu a yw Mr Brunstrom yn defnyddio cyllid yr heddlu yn y ffordd fwya effeithiol.

"Rhaid i ni edrych yn fanwl yn ystod yr wythnosau nesa ar holl wariant yr heddlu a gwneud yn siŵr ein bod yn cael gwerth am arian," meddai Mr Jones.

"Rydw i'n credu mai'r flaenoriaeth benna yw plismona cymunedol a chadw'r staff a'r plismyn sydd gyda ni, os yw hynny'n bosib.

"Dylai unrhyw gynllun cymharol bitw (dydw i ddim yn credu bod llawer o'r rheiny ganddon ni) gael ei roi o'r neilltu."
HEFYD
Plismyn ceffylau o heddlu arall
04 Rhag 06 |  Newyddion
'Problemau ariannol' i'r heddlu
30 Tach 06 |  Newyddion
Heddlu: Colli 120 o swyddi
30 Hyd 06 |  Newyddion
Uno: Anfodlon ar daliadau
30 Hyd 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^