BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2006, 18:34 GMT
Enwi canolfan: Anelu'n uchel
Cynllun canolfan newydd copa'r Wyddfa

Yr wythnos nesa fe fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri'n dewis enw ar gyfer yr adeilad newydd ar gopa'r Wyddfa.

Mae disgwyl i'r ganolfan agor erbyn dechrau haf 2008.

Drwy'r wythnos mae gwrandawyr Radio Cymru wedi bod yn anfon awgrymiadau at raglen Taro'r Post i'w pasio ymlaen i'r Awdurdod.

Dyma'r awgrymiadau sy wedi dod i law:

A

Am Byth

Arosfa Eryri

Arosfan

Awelfryn

B

Bellevue

Ben Fica (am bod y cerryg o Bortiwgal - llygriad o'r gair Pen y Pigau)

Ben Peris

Blas Yr Wyddfa

Bodwyn Tegfan

Brenin y Bryniau

Brig

BRIG 1

Brig Eryri

Brig y Bannau

Brig y Talaf

Brigws

Bryn Siencyn (Cyfuno enwau dau o gantorion amlyca Cymru - Bryn Terfel a Katherine Jenkins)

Bryn Uchaf

Bwydgell Wyddfa

Bwyty'r Brig

Bwyty'r Copa

Bwyty'r Cwm

Bwyta ar y Copa

Byta ar y Copa

C

Caban

Caban Cawr Cymru

Caban Carlo

Caban Copa

Caban Croeso

Caban Hopkins

Caban Kyffin

Caban Newydd

Caban Panad

Caban y Cawr

Caban y Copa

Caban y Wyddfa

Cabanau'r Copa

Cabita (Caban ac adlais o Rita a b'yta)

Caffi'r Clogwyn

Caffi Copaned

Caffi Croeso'r Cymry

Caffi Gogoneddus

Caffi Kyffin

Caffi Noddfa'r Nenfwd

Caffi Tip Top

Caffi y Mynydd

Caffi Sgram

Caffi'r Copa

Cam i'r Copa

Cam i'r Nef

Cam Nesa i'r Nefoedd / Next Step to Heaven

Cam Olaf

Cam o'r Nef

Camera Cymru

Canolfan Copa

Canolfan Cymwydd

Canolfan Dreftadaeth Eryri

Canolfan Eryri

Canolfan Gorsedd Eryri

Canolfan Gorsedd yr Wyddfa

Canolfan Gweled Cymru

Canolfan Pen Pigyn

Canolfan Penmynydd

Canolfan Pen Yr Eryr

Canolfan Uchafbwynt Cymru

Canolfan Uwch Hebron

Carreg y Cwm

Castell Crib Eryri

Ceidwad Y Ganolfan

Ceidwad Yr Olygfa

Celticoppa

Chwalu Chwys

Cil y Copa

Columbus (oherwydd mae'n golygu cwm yn y mynyddoedd ac mae Nimbus yn enw ar gwmwl...ac mae'r gair Columbus chysylltiad Phortiwgal sef o ble y daeth y garreg ar gyfer y ganolfan)

Codiad yr Haul

Copa

Copa Cymru

Copa Gwalia

Copa Gwlad y Gn

Copa Hudolus

Copa Kyffin

Copa'r Cymoedd

Copa'r Dringwyr

Copa'r Graig

Copa'r Olygfa

Copa'r Wyddfa

Copacabana (copa ca'l panad)

Copanod

Copatel (cyfuniad o 'copa' a 'hotel')

Copbwyd

Copfan Cymru

Copsan Cymru

Corlon

Coron Cymru

Corun

Cosyn y Wyddfa

Craig yr Eryr

Croeso

Croeso i'r Copa / Welcome to the Summit

Croeso'r Copa

Croeso'r Eryr

Cwm Hafan

Cwpa y Copa

Cwpan y Copa

Cwpan y Wyddfa

Cwt y Copa

Cyp Cop

Cypa'r Copa

Cysur y Gesail

D

Dim Uwch

Diwedd y Daith

E

Elidir

FF

Ffau'r Ddraig Goch

G

Goleufan

Goleudy'r Wyddfa

Golygfa neu Yr Olygfa

Golygfa'r Mr a Mynydd

Gorffwysfa

Gorphwysfan

Gorsaf Y Cwmwl

Gwalia

Gwl y Cwm

Gwl Walia

Gwl y Wawr

Gwelfa

Gweledfa'r Tywysog

Gwesty Penmynydd

Gwesty Uchaf Eryri

Gwesty'r Ucheldir

H

Hafan

Hafan Cil Cwmwl

Hafan Eryri

Hamdden Glud

Hamdden y Copa

Heic (Hafan Enwog I'r Cerddwyr)

LL

Lle I Orffwys Wrth y Glaw

Llecyn Hedd

Llecyn Llyncu

Llety'r Asyn

Llety'r Bugail

Llety'r Eryr

Llety'r Wyddfa / Snowdon Lodge

Lloches

Lloches Camilla

Lloches Eryri

Llofft Cymru

Llygad yr Eryr

Llygaid Peris / Peris Eye

M

Macdonalds neu Macwyddfa

Man Orau

Mil Dim Wyth Pump (sef uchder y mynydd)

Mynydd-dy

N

Nefoedd ar y Ddaear

Nefoedd i'r Cerddwyr

Noddfa

Noddfa Gwynt

Noddfa'r Wyddfa

Noddfa'r Wyddfa

Nyth Brn

Nyth Enid

Nyth Eryri

Nyth Eryrod

Nyth Ucha

Nyth y Ddraig

O

O'r Diwedd

P

Palas Peris

Paned

Panedorama

Panorama

Paradwys

Pe Gwn (Pe gwn i mor uchel, fyswn i ddim wedi cychwyn)

Pen

Pen Golwg

Pen Gwalia

Pen Eryri

Penmynydd

Pen Pig

Pen Pyg

Pen Sylfaen

Pen Sylfeini

Pen Talar

Pen Top

Pen Tŷ

Penwydd

Pen y Bryn

Pen y Copa

Pen y Graig

Pen y Wlad

Pen y Lein

Pen y Palmant

Pen yr Orsedd

Pen yr Yrfa

Penmynydd

Penuwch

Penydaith

Piccadilli Circus

Pig Tebot

Pig yr Eryr

Pigyn

Pigyn Eryri

Pinacl

Pinacl Peris

Plas Copa

Plas Eryri

S

Sbel

Seren Eryri

Seren Fach

Station Strata

Steddfa'r Copa

Stop Ola

T

Tip Top

Tirionfa

Top Nosh

Topiau

Toriad o'r Gwynt

Triban

Tŷ Rita (am ei fod yn swnio'n debyg i dŷ bwyta)

Tŷ'r Copa

Tyddyn Terfel

Tŷ Twt Cymru

U

Uchelfan

Un

W

Wedi Cyrraedd

Wele Walia

Wyddfa Wen

Y

Y Brig

Y Brigfan

Y Clip

Y Clogwyn

Y Copa Talaf

Y Drum

Y Gorlan

Y Graig

Y Nyth

Yn y Cwmwl

Yr Hafod
HEFYD
Pa enw fydd ar y brig?
07 Rhag 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^