BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2006, 17:47 GMT
Sinema: 'Nid y diwedd'

Sinema'r Coliseum, Porthmadog
Mae'r apÍl wedi codi mwy na hanner y £10,000 sydd ei angen

Mae trefnwyr apÍl i gadw sinema annibynnol ar agor yn dweud eu bod wedi derbyn mwy na hanner yr arian sydd ei angen.

Roedd gwirfoddolwyr sy'n rhedeg y Coliseum ym Mhorthmadog angen codi o leia £5,000 erbyn dechrau'r mis - a chyfanswm o £10,000 maes o law - i osgoi cau'r lle dros fisoedd y gaeaf.

Ond mae ymateb y cyhoedd yn golygu y bydd unig sinema annibynnol Gwynedd yn dal ar agor - o leia am y tro.

Mae'r apÍl wedi casglu bron £6,000, £4,500 oddi wrth fusnesau a £1,400 oddi wrth unigolion.

Ac mae cefnogwyr lleol yn cynnwys yr astrolegydd Russell Grant.

Dal i gyrraedd

"Diolch i haelioni unigolion a busnesau rydan ni wedi cael mwy na hanner ein targed ... ac mae mwy o sieciau'n cyrraedd bob diwrnod," meddai cyfarwyddwr gwirfoddol y Coliseum, Emyr Williams.

"Mae hyn yn dystiolaeth bendant fod pobol ddim eisiau gweld y Coliseum yn cau a'n gobaith ni yw y byddwn ni'n cyrraedd ein targed erbyn gwyliau'r Nadolig.

Gyda 29 o roddion unigol a nawdd gan 18 o fusnesau lleol yn barod, mae'r dyfodol yn edrych yn llawer mwy gobeithiol
Emyr Williams

"Fel mae pethau'n sefyll rydan ni wedi penderfynu peidio ‚ chau ddechrau Ionawr fel yr oedden ni'n ofni'n wreiddiol.

"Gan gymryd y bydd mwy o nawdd a chyfraniadau yn ein cyrraedd erbyn Nadolig, yna fe fydd y Coliseum yn ddiogel am o leia y gaeaf yma.

"Y nod yw cadw'r sinema ar agor a chyda 29 o roddion unigol a nawdd gan 18 o fusnesau lleol yn barod, mae'r dyfodol yn edrych yn llawer mwy gobeithiol."

'Dirdynnol'

Ychwanegodd fod nifer o bobol sy'n byw ymhell o Borthmadog wedi cyfrannu at yr apÍl.

Mae rhai wedi gyrru llythyrau "dirdynnol" gyda'u sieciau, meddai, a "llawer yn sŰn am hen ddyddiau da eu plentyndod yn y Coliseum".

"Diolch i'w cefnogaeth, y newyddion da yw ein bod yn gallu cadw'r drysau ar agor er mwyn i genedlaethau'r dyfodol fwynhau ffilmiau o'r safon ucha," meddai Mr Williams.

Emyr Williams, cyfarwyddwr gwirfoddol
Emyr Williams: Yn ddiolchgar i bobol am eu haelioni

Dylai mwy o bobol fynd i'r Coliseum i wylio ffilmiau, meddai.

Fe fydd y sinema'n dangos y ffilm James Bond ddiweddara, Casino Royale, ddechrau Ionawr.

Mae 'na fwriad i gynnal Gŵyl Hen Ffilmiau o Ionawr 12 ymlaen a dangos ffilm wahanol bob nos am gyfnod o wythnos.

Ac mae'r ŵyl yn cael ei threfnu gan ddynes ifanc sy'n gweithio o fewn y diwydiant ffilm yn stiwdios enwog Pinewood ac sydd wedi gweithio ar ffilmiau Harry Potter a Casino Royale.

Dylai unrhywun sy am gyfrannu i'r apÍl ffonio Emyr Williams ar 01766 512488.
HEFYD
Apel i gadw sinema ar agor
16 Tach 06 |  Newyddion
Cynlluniau newydd i hen sinema
27 Hyd 05 |  Newyddion
Gwylnos i achub hen sinema
09 Tach 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^