BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2006, 15:25 GMT
Datgelu cynlluniau safle tirlenwi
Chwarel Parry
Mae bwriad i gludo gwastraff cartref a masnachol i'r chwarel
Mae cynlluniau ar gyfer safle tirlenwi yn Sir Y Fflint a allai derbyn hyd at 100,000 o dunnelli o wastraff yn cael eu harddangos nos Iau.

Bwriad y cwmni adeiladu Robin Jones a'r Feibion yw creu tomen yn Chwarel Parry yn Alltami, ger Bwcle, er gwaetha gwrthwynebiad pobol yr ardal.

Eisoes mae'r cwmni'n ailgylchu gwastraff yn y chwarel.

Mae'r cynlluniau, sydd wedi eu cyflwyno i Gyngor Sir Y Fflint, yn cael eu harddangos yng Ngwesty Beaufort Park yn Yr Wyddgrug nos Iau am 6pm.

Os mae'r cynllun yn cael ei dderbyn, fe fyddai'r tomen newydd yn derbyn gwastraff yn lle safle tirlenwi Brookhill, sydd tua milltir i ffwrdd.

Mae'r safle hwnnw'n cau y flwyddyn nesa.

Mae John Iball yn byw yn Ffordd Bwcle ers mwy na 40 mlynedd ac mae safle Brookhill wrth ymyl ei gartre.

Fe fydd hefyd yn gallu gweld y tomen newydd o'i dŷ os mae o'n cael sÍl bendith y cyngor.

Dywedodd y bydd y safle newydd yn denu'r "problemau arferol" sydd ynghlwm ‚ safleoedd tirlenwi.

Cadarnhaodd Gregg Robins, rheolwr cytundebau Robin Jones a'i Feibion, fod y cais ar gyfer cludo gwastraff cartref a masnachol.

"Fe fydd yn golygu fod trethdalwyr Cyngor Sir Y Fflint yn osgoi'r gost ychwanegol o gludo gwastraff i safleoedd tirlenwi y tu allan i'r sir."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^