BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Rhagfyr 2006, 17:56 GMT
Newid dulliau dysgu plant iau
Dosbarth meithrin (llun llyfrgell)
Nod y drefn newydd yw dysgu sgiliau wrth chwarae
Mae cynlluniau sy'n newid sut mae plant rhwng tair a saith oed yn cael eu dysgu wedi cael eu cyhoeddi ddydd Llun.

Bwriad y cynllun yw rhoi blaenoriaeth i ddysgu drwy chwarae yn lle gwersi darllen ac ysgrifennu ffurfiol.

Mae 41 o ysgolion Cymreig wedi bod yn arbrofi 'r dulliau newydd wedi adroddiad beirniadol corff arolygu ysgolion Cymru, Estyn.

Dywedodd Estyn fod tuedd wedi bod i geisio dysgu plant i ddarllen ac ysgrifennu'n rhy gynnar.

Mae'r corff wedi dweud y dylai plant gael dysgu drwy chwarae - hynny yw, bod y dulliau dysgu mor bwysig 'r hyn sy'n cael ei ddysgu.

Ond cyn cyflwyno'r dulliau newydd bydd angen hyfforddi mwy o staff a buddsoddi llawer mwy o arian.

Dyblu'r cynllun peilot

Ers dechrau'r cynllun peilot yn 2004 mae Llywodraeth y Cynulliad wedi darparu athro neu athrawes i ddysgu grwpiau o wyth plentyn rhwng tri a phump ac oedolyn i edrych ar l 15 o blant rhwng pump a saith oed.

Mae disgwyl i'r cynllun peilot gael ei ddyblu erbyn Medi 2007 cyn y bydd darpariaeth i bob plentyn rhwng tri a phum mlwydd oed erbyn Medi 2008.

Bydd y cynllun ar gael i bob plentyn hyd at saith oed erbyn 2010-11 ac fe fydd Llywodraeth y Cynulliad yn buddsoddi 10 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesa.

Ymyrraeth wleidyddol?
"Dyw hi ddim yn dderbyniol i chwarae gemau gwleidyddol gyda dyfodol ein plant."
William Graham AC, y Blaid Geidwadol

Mewn cynhadledd i'r wasg yng Nghaerdydd dywedodd y Gweinidog Addysg Jane Davidson fod tystiolaeth o Gymru a thramor yn gwneud hi'n glir fod angen edrych o'r newydd pa bryd sy'n briodol i gyflwyno gwersi ffurfiol i blant.

"Mae angen i ni roi cwricwlwm ar gyfer ein plant ifanc sy'n fwy addas i'w datblygiad ac yn cwrdd ag anghenion unigol," meddai.

"Rwy'n siŵr y bydd y cynllun yma'n lleihau anfodlonrwydd ac yn annog mwy o ddisgyblion i aros ymlaen yn yr ysgol a pharhau 'u haddysg gydol eu hoes."

Ond mae rhai o'r gwrthbleidiau eisoes wedi lleisio pryderon.

Dosbarthiadau llai

Dywedodd y Ceidwadwyr Cymreig fod hon yn engrhaifft glasurol o ymyrraeth y Blaid Lafur.

Yn l llefarydd y blaid ar addysg, William Graham, dylai gwleidyddion ddim dweud wrth ysgolion sut i ddysgu plant.

"Mae Llafur yng Nghymru'n hoffi gwneud pethau'n wahanol ond pam rydyn ni'n sn am addysg dyw hi ddim yn dderbyniol chwarae gemau gwleidyddol gyda dyfodol ein plant."

Ac mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi rhybuddio fod angen buddsoddiad ariannol mawr cyn i'r drefn newydd weithio'n iawn.

Dywedodd Peter Black AC y byddai'r cynllun yn golygu dosbarthiadau llawer llai i blant dan saith oed.

"Mae'n angenrheidiol felly i'r gweinidog sicrhau fod arain ar gael ar gyfer yr adnoddau ychwanegol ac na fydd gofyn i'r cynghorau dalu'r gost."
HEFYD
Dysgu darllen 'drwy chwarae'
08 Meh 05 |  Newyddion
Lansio cynllun chwarae
15 Chwef 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^