BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 22 Rhagfyr 2006, 16:53 GMT
Tranc ffair gam yn nes
Ffair Y Rhyl (llun gan Gyngor Sir Ddinbych)
Byddai'n rhaid dymchwel y ffair i wireddu'r cynllun 85 miliwn
Mae cais cynllunio i newid ardal West End Y Rhyl wedi cael ei gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych.

Nod cwmni o Fanceinion, Modus Properties, yw codi 217 o fflatiau, siop Asda a gwesty ar safle Ocean Beach.

Mae'r cynllun yn cynnwys siopau, swyddfeydd, a nifer o gaffis a bwytai.

Ond os yw'r cynllun yn troi'n ffaith bydd un o ffeiriau mwya poblogaidd y gogledd yn cael ei ddymchwel.

Mae deg tyrbin gwynt a thri panel haul yn rhan o gynllun Ocean Plaza, cynllun gwerth 85 miliwn.

Bydd cyfle i'r cyhoedd fynegi barn am y cais cynllunio yn ystod y mis nesa.

A bydd pwyllgor cynllunio'r cyngor yn trafod y cais wedi'r cyfnod ymgynghori.
HEFYD
Prynwr o'r diwedd i draeth y Ffridd
26 Hyd 06 |  Newyddion
Cynllun datblygu safle ffair Y Rhyl
20 Awst 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^