BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 21 Rhagfyr 2006, 07:51 GMT
Grant yn helpu sinema
Sinema'r Coliseum, Porthmadog
Mae'r apÍl wedi codi mwy na hanner y £10,000 sydd ei angen

Mae astrolegydd wedi ymuno ‚'r ymgyrch i gadw sinema annibynnol ola Gwynedd ar agor.

Ers iddo symud i fyw ym Maentwrog, mae Russell Grant wedi mynd i weld ffilmiau'n rheolaidd yn sinema'r Coliseum ym Mhorthmadog.

Gobaith gwirfoddolwyr lleol yw codi £10,000 i gadw'r sinema ar agor dros y gaeaf.

Wedi cyfarfod ‚'r cyfarwyddwyr gwirfoddol dywedodd Mr Grant fod ei elusen, Wise Communities, am roi £1,000.

'Adnodd gwerthfawr'

Bydd yr arian ar gyfer prosiectau, gan gynnwys gwario tua £500 ar drwsio boeler y sinema.

"Pan glywais y newyddion trist y gallai'r lle orfod cau ro'n i'n teimlo fod rhaid i mi wneud rhywbeth positif i'w gadw ar agos achos mae'n adnodd gwerthfawr yn y gymuned leol," meddai Mr Grant.

Russell Grant
Mae elusen Russell Grant wedi rhoi arian at drwsio boeler y sinema

Mae Wise Communities, a gafodd ei sefydlu yn 2002, wedi helpu nifer o fentrau cymunedol yng ngogledd Cymru, Middlesex a Llundain.

Dywedodd trysorydd yr elusen, Jeff Barnes, sy'n byw yn Middlesex, ei fod e a'i deulu wedi ymweld ‚'r Coliseum sawl tro.

"Rydyn ni wastad wedi mwynhau mynd yna," meddai.

Fe fydd cyfraniad yr elusen yn helpu sefydlu Cymdeithas Cyfeillion y Coliseum yn y flwyddyn newydd.

Yr wythnos hon mae disgyblion Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Porthmadog, wedi canu carolau yn y dre i godi arian i'r apÍl.

"Penderfyniad y plant eu hunain oedd trefnu'r casgliad yma ... dydyn nhw ddim am weld y sinema'n cau," meddai'r prifathro Ken Hughes.

'Esiampl'

Dywedodd un o gyfarwyddwyr y Coliseum Pat Roberts: "Rydyn ni wrth ein bodd fod y plant eu hunain wedi gwneud rhywbeth positif a rhoi esiampl wych i eraill yn yr ardal sydd eto i gyfrannu i'r apÍl."

Bellach mae 'na £7,200 yn y gronfa.

Mae 53 o unigolion wedi rhoi cyfanswm o £2,000, ac mae 20 o fusnesau lleol wedi rhoi cyfanswm o £5,200.

Fe fydd Cyngor Tref Porthmadog yn trafod sefyllfa'r sinema yn Ionawr.

Parhau mae'r apÍl i fwy o bobol fynd i'r sinema i weld ffilmiau.

Fe fydd y ffilm James Bond newydd, Casino Royale, yn cael ei dangos ddechrau Ionawr ac fe fydd 'na ŵyl hen ffilmiau yn cychwyn Ionawr 11.

Am, wythnos fe fydd y sinema'n dangos ffilm bob noson, gan gynnwys hen ffefrynnau fel Hedd Wyn a How Green Was My Valley.

Dylai unrhyw un sy am gyfrannu at yr apÍl ffonio Emyr Williams ar 01766 512488.
HEFYD
Sinema: 'Nid y diwedd'
07 Rhag 06 |  Newyddion
ApÍl i gadw sinema ar agor
16 Tach 06 |  Newyddion
Cynlluniau newydd i hen sinema
27 Hyd 05 |  Newyddion
Gwylnos i achub hen sinema
09 Tach 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^