BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Rhagfyr 2006, 19:34 GMT
Pryder am 600 o swyddi
Siop Ferrari's yng Nghasnewydd
Mae tua 60 o siopau Ferrari's ar draws de Cymru

Mae cwmni Ferrari's sy 60 o siopau teisennau yn ne Cymru wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Yn Hirwaun ger Aberdr y mae pencadlys y cwmni sy'n cyflogi 600 o weithwyr.

Galwodd y rheolwyr gyfarfod staff brynhawn Llun.

Mae'r prif gwmni Cleary Foods wedi dweud mai'r rheswm yw "llai o werthu a chostau uwch".

Mae'r cwmni'n berchen ar fusnes cyfanwerthu Celtic Savouries yn Abertawe.

Chwilio am brynwyr

Bydd cwmnau Ferrari's a Celtic Savouries yn masnachu o hyd wrth i'r gweinyddwyr geisio dod o hyd i brynwyr.

"Mae gwerthiannau'r cwmnau, fel yn achos cwmnau eraill y diwydiant, wedi bod yn llai na'r flwyddyn flaenorol a chyfanswm y flwyddyn honno'n llai nag un 2004-05.

"Ar y llaw arall, mae costau wedi codi, yn arbennig oherwydd costau ynni uwch, cynnydd yn yr isafswm cyflog a phrisiau uwch deunyddiau crai.

"Mae'r cyfuniad hwn o werthiannau is a chostau uwch wedi 'gwasgu ar' elw posib y cwmni.

"Yn sgl hynny, mae angen arian sylweddol pellach i gynnal y cwmnau a dydi hynny ddim ar gael."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru bod cwmni Ferrari's wedi gwrthod "cefnogaeth ariannol sylweddol" yn gynharach eleni.

"Bydd swyddogion o'r llywodraeth yn cyfarfod gyda'r gweinyddwyr mor fuan phosib i weld y gefnogaeth y gellir ei roi i unrhyw brynwr posib."

Yn y cyfamser dywedodd Cyngor Rhondda Cynon Taf eu bod wedi bwriadu erlyn y cwmni ar amheuaeth o dorri rheolau iechyd ar l i arolygwyr gynnal profion glanweithdra ym mecws Hirwaun.

"Gallwn gadarnhau ein bod wedi cynnal arolwg glendid bwyd o fewn y cwmni," meddai George Jones o'r cyngor.

"O ganlyniad roeddem yn bwriadu erlyn."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^