BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 27 Tachwedd 2006, 06:54 GMT
Seren o blaid ymgyrch swyddi
Ioan Gruffudd
Mae'r actor wedi gofyn i gwmni Burberry ailfeddwl
Mae actor Cymraeg ar hysbysebion Burberry wedi ysgrifennu at y cwmni yn gofyn iddyn nhw beidio chau ffatri yn Nhreorci yn y Rhondda.

Ioan Gruffudd, un o sr Hollywood, sy wedi gofyn i brif weithredwr y cwmni, Angela Anrendts, ailystyried y penderfyniad i gau'r ffatri ym Mawrth 2007.

Bydd 300 yn colli eu swyddi.

Blwyddyn yn l roedd yr actor 'r actores Rachel Weisz yn rhan ganolog o ymgyrchoedd hysbysebu'r cwmni.

Mae wedi ysgrifennu llythyr ar l i Aelod Seneddol Y Rhondda, Leighton Andrews, gysylltu ag e yn sn am fwriad Burberry.

Costau cynhyrchu

Mewn llythyr at Mr Andrews dywedodd yr actor ei fod wedi cysylltu 'r cwmni.

"Mae'n dristwch mawr i mi glywed am fwriad Burberry i gau eu ffatri yn Nhreorci," meddai'r actor yn ei lythyr.

Y llythyr gan Ioan Gruffudd
Yn l yr actor dydi o ddim wedi cael ateb gan Burberry i'w apl

"Cefais fy magu yn Aberdr nid nepell i ffwrdd ac fe wnaeth y profiad o fod yn rhan o gymuned mor gyffrous a thwymgalon argraff fawr arna i.

"Alla i ond dychmygu effaith y cau ar gymuned arbennig y Rhondda.

"Oherwydd hyn, rydw i wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Burberry i ofyn iddi ailystyried. Hyd yn hyn nid wyf wedi cael ymateb."

Mae'r ffatri yn cynhyrchu crysau polo a'r bwriad yw symud y gwaith i wledydd lle mae costau cynhyrchu'n is. Mae'n debyg fod y cwmni am symud y gwaith i China.

Yn gynharach y mis hwn aeth mwy na 100 o weithwyr 'u protest i siopau'r stryd fawr yn Llundain sy'n gwerthu cynnyrch Burberry.

Bydd ymgyrchwyr yn ceisio perswadio enwogion fel Rachel Weisz a Victoria Beckham i gefnogi eu hymgyrch.

Mae'r cwmni wedi dweud eu bod wedi ystyried yr holl opsiynau cyn penderfynu cau'r ffatri.
HEFYD
Protest: Strydoedd mawr Llundain
18 Tach 06 |  Newyddion
Burberry: Ymgyrchu yn Llundain
07 Hyd 06 |  Newyddion
Parhau i geisio achub swyddi
06 Hyd 06 |  Newyddion
Brwydr i achub ffatri Burberry
07 Medi 06 |  Newyddion
Ffatri: Colli 300 o swyddi
06 Medi 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^