BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 15 Rhagfyr 2006, 13:43 GMT
Dirwy o 1.3m i gwmni dur
Ffrwydrad gwaith dur Corus ym Mhort Talbot
Bu'r ffrwydrad yn y gwaith ym Mhort Talbot yn Nhachwedd 2001
Mae Corus wedi cael dirwy o 1.3 miliwn wedi i dri gael eu lladd mewn ffrwydrad anferth yng ngwaith dur Port Talbot yn 2001.

Yn Llys y Goron Abertawe roedd y cwmni wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o dorri rheolau iechyd a diogelwch.

Bu farw tri a chafodd naw o weithwyr eu hanafu'n ddifrifol yn 2001.

Cafodd y cwmni ddirwy o 1,330,000 a bydd rhaid iddo dalu 1,744,474 o gostau.

Y tri a laddwyd oedd Stephen Galsworthy, 25 oed ac Andrew Hutin, 20 oed o Bort Talbot a Len Radford, 53 oed o Faesteg.

Dedfrydodd y Barnwr Mr Ustus Lloyd-Jones y cwmni ddydd Gwener.

Y ddau gyhuddiad oedd methu sicrhau diogelwch gweithwyr a methu sicrhau diogelwch contractwyr.

'Patrwm o fethiant'

Roedd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi dwyn achos yn erbyn y cwmni.

Dywedodd yr erlyniad fod modd "osgoi'r ffrwydrad yn llwyr".

Cafodd y cwmni ei feio am "wendidau trefnau gwaith am gyfnod hir" a "phatrwm o fethiant ar ran rheolwyr".

Dywedodd y bargyfreithiwr Anthony Donne QC fod y methiannau wedi arwain at y ffrwydrad.

Roedd y cwmni, meddai, yn gwybod yn iawn am y peryglon oherwydd roedd wedi ei erlyn oherwydd yr hyn ddigwyddodd yn 2000 yn Llanwern - pan oedd ffrwydrad wedi i ddŵr gymysgu metel tawdd.

Yn 'wael iawn'

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyn Hugh Carlisle QC nad oedd cyfaddefiad y cwmni yn golygu eu bod yn cydnabod eu bod yn gwybod fod bywydau mewn perygl.

Ond beirniadodd y Barnwr Mr Ustus Lloyd Jones record diogelwch y cwmni'n llym.

"Roedd y record, meddai, yn "wael iawn" ac agwedd y rheolwyr yn "ddi-hid".

"Mae'r rhestr hir druenus o fethiannau'n ei gwneud hi'n glir fod yr hyn ddigwyddodd (damwain 2001) yn rhywbeth oedd yn mynd i ddigwydd."

Dywedodd Rauke Henstra o fwrdd gweithredol y cwmni eu bod yn "edifarhau'n fawr" fod bywydau wedi eu colli'n drychinebus.

"Ond nid oedd modd rhagweld y ffrwydrad hwn ac mae'r erlyniad wedi derbyn hyn."

Stephen Galsworthy, Andrew Hutin a Len Radford
Bu farw Stephen Galsworthy, Andrew Hutin, a Len Radford

"Roedd hwn yn fethiant rheoli corfforaethol ar raddfa systematig," meddai cyfarwyddwr Gweithgor Iechyd a Diogelwch Cymru, Terry Rose.

Ffrwydrodd Ffwrnais Rhif Pump Port Talbot yn Nhachwedd 2001.

Hwn oedd y ffrwydrad gwaetha yn y diwydiant ers 26 blynedd.

Yn 2003 fe gyhoeddodd y gweithgor adroddiad yn nodi mai achos tebygol y ffrwydrad oedd bod dŵr wedi dod i gysylltiad chynnyrch poeth iawn yn y ffwrnais.

Roedd y ffrwydrad mor rymus nes i hanner ucha'r ffwrnais gael ei godi a rhyddhau mwy na 200 tunnell o fetel a nwyon poeth.
HEFYD
Oriel lluniau: Tn Port Talbot
23 Hyd 02 |  Newyddion
'Cryndod' cyn ffrwydrad ffwrnais
13 Gorff 05 |  Newyddion
Cofio'r rhai fu farw yn ffrwydrad
08 Tach 02 |  Newyddion
71m i waith Port Talbot
12 Tach 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^