BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Ionawr 2007, 07:05 GMT
O Vaughan i Fynwy
Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar faterion y dydd. Mae croeso i chi anfon eich sylwadau aton ni isod.

Dydd Mawrth, Ionawr 2, 2007

Daeth yr amser i gwblhau ein taith o gwmpas rhanbarthau etholiadol Cymru ac i geisio darogan beth all ddigwydd fis Mai nesaf.

Yn fwriadol rydw i wedi gadael y gorau tan y diwedd. Mae'n bryd edrych ar ranbarth mwyaf diddorol Cymru, y rhanbarth fydd i raddau helaeth iawn yn penderfynu pwy fydd Prif Weinidog nesa Cymru.

Gogledd Cymru

Mae'n anodd gor-ddweud ynglŷn phwysigrwydd y gogledd yn etholiadau'r flwyddyn yma. O holl etholaethau'r rhanbarth, un, ac un yn unig, sy'n gyfan gwbwl ddiogel a honna yw'r sedd Lafur yn Alun a Glannau Dyfrdwy. Ynghyd hynny oherwydd presenoldeb Dafydd Wigley mae hon yn rhanbarth lle gallai'r bleidlais restr fod yn dra gwahanol i'r bleidlais etholaethol.

Mn a Menai

Fe gychwynnwn ein taith ar Ynys Mn. Gyda Llafur yn dal y sedd seneddol fe allai Ieuan Wyn Jones syrthio mewn blwyddyn dda i Lafur. Gan fy mod yn fodlon mentro na fydd y flwyddyn yn un dda i Lafur, a chan na fydd Peter Rogers yn mentro i'r maes y tro hwn, rydw i'n disgwyl i Blaid Cymru gadw hon.

Rydw i hefyd yn disgwyl i Blaid Cymru ennill y Caernarfon newydd. Caernarfon, Bangor a'r cymoedd llechi yw'r etholaeth hon i bob pwrpas. Yn etholiadau San Steffan gallai hon fod yn sedd addawol i Lafur ond fe fydd tueddiad mewnfudwyr i beidio phleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad fod yn ddigon i ddiogelu sedd Alun Ffred Jones.

Aberconwy

Gallai'r ffactor hynny fod yn allweddol yn Aberconwy hefyd. Er mai Llafur sy'n dal y Conwy presennol, oherwydd newid ffiniau, ras rhwng Plaid Cymru a'r Toraid fydd hon. Oherwydd ei broffil lleol rydw i'n disgwyl gweld Gareth Jones yn dychwelyd i'r Cynulliad.

Cwffio yng Nghlwyd

Roedd Gorllewin Clwyd yn ras tri cheffyl yn 1999 ond mae'n debyg mai rhwng Llafur a'r Toraid y bydd hi y tro hwn. Fe fyddai methu chipio'r sedd hon yn drychineb i'r Ceidwadwyr, ac i obeithion Dafydd Wigley, o ran hynny.

Mae seddi eraill y Gogledd Ddwyrain yn aml yn cael eu diystyru ond ar noson dda gallai'r Toraid yn hawdd ennill Delyn, a dyw hi ddim yn amhosib dychmygu Llafur yn colli Dyffryn a De Clwyd hefyd.

Ar y llaw arall mae Llafur yn obeithiol iawn ynglŷn 'r sefyllfa yn Wrecsam lle mae sedd John Marek yn simsan. Hon hefyd yw unig obaith y Democratiaid Rhyddfrydol am sedd etholaethol yn y gogledd.

Saith o seddi allweddol felly a allai olygu'r gwahaniaeth rhwng buddugoliaeth a thrychineb i Lafur.

Dyma'r broffwydoliaeth.

Plaid Cymru i ennill Mn, Arfon ac Aberconwy, y Toraid i gipio Gorllewin Clwyd a Llafur i gipio Wrecsam.

A'r seddi rhestr? Dyn ŵyr.

 • Os oes gennych chi sylw gallwch ein e-bostio isod.

  Enw
  Eich cyfeiriad e bost
  Tref a Sir
  Eich sylwadau

  Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
  Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

 • O Vaughan i Fynwy


  DIWEDDARA

  O'R ARCHIF
  SYLWADAU 2006
   
  WEDI ETHOLIAD 2005
   
  HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
   
  SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
   
  SYLWADAU 2004
     Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^