BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 23 Tachwedd 2006, 13:29 GMT
Cau siop fawr wedi 80 mlynedd
Siopau Pwllheli
Bon Marche oedd un o brif siopau teuluol Pwllheli

Mae un o hen siopau teuluol y gogledd yn cau ei drysau mewn ychydig o wythnosau.

Agorodd Bon Marche ym Mhwllheli ym 1926 a gwerthu dillad, nwyddau i'r tŷ ac esgidiau ar un adeg i drigolion Llŷn a thu hwnt.

Ond pan fu farw'r perchennog Richard Lloyd Jones, cafodd adeilad anferth y siop ar Sgwr yr Orsaf ei werthu.

Mae'r siop deuluol wedi bod yn sefydliad yn yr ardal ac mae rhai o'r gweithwyr yn teimlo bod cau'n "glec fawr" i dref Pwllheli.

'Colli ffrindiau'

Yn l Gruff Owen, sy wedi bod yn gweithio yn y siop ers 41 mlynedd, mae Bon Marche gymaint yn fwy na lle i brynu nwyddau.

"Dwi 'di dod i nabod teuluoedd ar hyd y blynyddoedd a dwi'n teimlo ein bod ni'n colli ffrindia a'r busnes yn darfod."

Dywedodd Myfanwy Jones, aelod staff ers degawdau: "Bydd yn ddiwrnod trist i Bwllheli a'r ardal gyfan pan fydd y drws yn cau am y tro olaf.

"Roedd o'n lle i gymdeithasu - a phobl yn dod yma o gyn belled Sir Fn."

Dywedodd Maer Pwllheli, Cynghorydd Alan Williams fod hanes yn ail-adrodd ei hunan wrth i siop deuluol fawr arall gau.

"B J Jones Llambed, Dan Evans yn y Barri ...yr un hen stori yw hi,"meddai. "Mae'r to ifanc yn siopa yn Top Shop ac H&M, ac mae'r oes 'di symud."Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^