BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2006, 13:11 GMT
Hafod Eryri ar y brig
Cynllun yr adeilad newydd ar gopa'r Wyddfa
Pleidlais arbennig: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn dewis enw
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eyri wedi dewis enw'r adeilad newydd ar fynydd ucha Cymru.

Yr enw yw Hafod Eryri.

Yr ail enw mwya poblogaidd oedd Pen Wyddfa a'r trydydd oedd Copa.

Roedd bron 500 o bobol wedi awgrymu enwau i'r ganolfan ar gopa'r Wyddfa.

Ond 422 o gynigion oedd ar y rhestr derfynol gan fod nifer wedi cynnig yr un enwau.

O'r ceisiadau ddaeth i law roedd y mwyafrif yn enwau Cymraeg.

'Hawdd i ynganu'

Cychwynnodd y cyfarfod ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog am 10am ac fe roedd y cyhoeddiad am 1pm.

Bu trafodaeth hir wrth i aelodau'r awdurdod drafod y meini prawf.

Roedden nhw am gael enw byr, bachog sy'n hawdd i bawb ei ynganu.

Fe wnaethon nhw lunio rhestr fer o 12 wedi i'r 18 aelod restru eu tri hoff enw ar ddarn o bapur.

O ganlyniad tri enw oedd dal yn y ffrm ac o'r rheiny Hafod Eryri gafodd y nifer fwya o bleidleisiau.

Wedi'r cyfarfod, dywedodd prif weithredwr yr awdurdod, Aneurin Phillips bod y mater wedi cydio yn nychymyg y cyhoedd a bod maint y diddordeb wedi eu "syfrdanu".

Trafodaeth 'ddifyr'

Derbyniodd yr awdurdod gynigion "o bedwar ban byd, yn Gymraeg a Saesneg" mewn e-byst, llythyrau, galwadau ffn ac ymweliadau personol swyddfa'r awdurdod.

Straeon Poblogaidd Eraill

"Rydan ni wedi'n calonogi'n fawr gan fod gymaint o bobl wedi mynd i'r drafferth a hynny o'u gwirfodd, i gysylltu ni," meddai Mr Phillips.

"Yn sgil yr ymateb felly, roeddem yn awyddus i gael trafodaeth fanwl a theg a thrafodaeth ddifyr ac adeiladol.

"Mi gawsom ni hynny'n sicr heddiw ac rydan ni'n falch iawn o gyhoeddi mai Hafod Eryri yw'r enw a ddewiswyd.

Traddodiad amaethyddol

"Fe wnaethom ni ddilyn proses ddemocrataidd o'r cychwyn, a thrwy bleidlais agos, pleidleisiodd yr aelodau ar yr enw Hafod Eryri.

"Mae'n enw Cymraeg, syml, hawdd i'w ynganu a'i farchnata ac yn adlewyrchu traddodiad amaethyddol yr ardal."

Yn l geiriadur Prifysgol Cymru, ystyr y gair hafod yw "annedd neu lety haf ... ar ucheldir".

Mae disgwyl i'r ganolfan agor erbyn dechrau haf 2008.

Cost dymchwel yr adeilad 70 oed a chodi canolfan newydd yn ei le yw 8.3 miliwn.

Roedd tua 350,000 o bobl y flwyddyn yn mynd i'r hen adeilad cyn iddo gael ei ddymchwel.

Bydd y Swyddfa Gyllid Ewropeaidd yn rhoi grant Amcan Un o fwy na 4.2 miliwn at yr adeilad a Llywodraeth y Cynulliad yn cyfrannu 3 miliwn.
HEFYD
Enwi canolfan: Anelu'n uchel
07 Rhag 06 |  Newyddion
Pa enw fydd ar y brig?
08 Rhag 06 |  Newyddion
Caffi'r Wyddfa: Carreg o Gymru
06 Medi 06 |  Newyddion
Carreg dramor: Cyfarfod
07 Awst 06 |  Newyddion
Caffi: Mwy na thafliad carreg
24 Gorff 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^