BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2006, 19:16 GMT
Gwrthod cynllun i godi tai
Ymgyrchwyr ym Mhorth Tywyn
Ymgyrchwyr yn dweud fod y datblygiad yn groes i gymeriad ardal yr harbwr
Mae cynllun dadleuol i godi 40 o dai ym Mhorth Tywyn ar lannau Bae Caerfyrddin wedi cael ei wrthod gan gynghorwyr y sir.

Bwriad y datblygwyr oedd codi'r tai ar erw a hanner o dir wrth yr harbwr

Cafodd deiseb ei arwyddo gan 600 o bobl yn gwrthwynebu'r datblygiad.

A cyn cyfarfod y cyngor ddydd Mawrth bu protest ar y safle gan rai oedd yn gwrthwynebu'r datblygiad.

Yn l Malcolm Davies un o'r protestwyr roedd nifer yn poeni y byddai pris y tai yn rhy ddrud i bobl leol.

"Ni eisiau cadw fe'r un cymeriad a'r tai sydd 'ma yn barod.

"Ma cannoedd o dai wedi eu hadeiladu yn barod a ni ddim eisiau mwy."

Yn l y datblygwyr Edward Ware Homes ro'n nhw wedi newid y cynlluniau fel eu bod nhw'n fwy sensitif i'r ardal.

Ond roedd gwrthwynebwyr yn dal i deimlo nad oedd tai tri a phedwar llawr yn addas.

Hawl Apelio

Dywedodd Les George o gyngor tre Penbre a Porth Tywyn fod y frwydr wedi bod yn un galed.

"Ni ffeili dweud fel ni gyd yn teimlo. Ma' wedi bod yn waith caled a de ni wedi maeddu heddiw," meddai.

"Oedd e mas o gymeriad gyda'r harbwr a'r ardal rownd yr harbwr."

Mae gan y datblygwyr hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y cyngor.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^