BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2006, 15:37 GMT
Tancer olew'n taro glanfa
Aberdaugleddau
Roedd y tancer yn wag wrth geisio glanio

Mae ymchwiliad ar y gweill ar l i dancer olew daro glanfa ym mhorthladd Aberdaugleddau.

Digwyddodd y ddamwain ger glanfa nwy hylifol rhwng hanner nos a 1am fore Sul.

Roedd ychydig o ddifrod i'r llong a'r lanfa.

Dywedodd awdurdod y porthladd nad oedd perygl i'r amgylchedd.

Roedd y tancer yn docio mewn glanfa neilltuol ar gyfer cwmni SemLogistics - sy'n storio cynnyrch olew - pan aeth i drafferth.

Asesiad

Dywedodd prif weithredwr Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau Ted Sangster nad oedd neb wedi cael ei anafu a bod asesiad yn cael ei wneud o'r difrod.

Fe fyddwn ni'n asesu'r hyn ddigwyddodd a pha gamau eraill y dylen ni eu cymryd i wneud yn siŵr nad yw'r un peth yn digwydd eto
Ted Sangster, Awdurdod Porthladd Aberdaugeddau

"Rydym yn asesu'r hyn a ddigwyddodd ac fe fydd ymchwiliad yn cael ei gynnal, nid yn unig i'r ddamwain ond i'r hyn oedd angen ei wneud," meddai.

"Fe fyddwn ni'n asesu'r hyn ddigwyddodd a pha gamau eraill y dylen ni eu cymryd i wneud yn siŵr nad yw'r un peth yn digwydd eto."

Dywedodd llefarydd ar ran SemLogistics mai "arwynebol" oedd y difrod i'r tancer a'r lanfa a bod y llong tancer 18,000 tunnell o'r enw MV Prospero yn wag ar y pryd.

Doedd 'na ddim llygredd a chafodd neb ei anafu, meddai, a doedd dim rhaid gofyn i bobol adael.

Pibell nwy

Dywedodd y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Morwrol y cawson nhw wybod am y ddamwain a'u bod yn casglu mwy o wybodaeth cyn penderfynu a ydyn nhw am anfon archwilwyr.

Bu'r ddamwain yng nglanfa Rhif 2 SemLogistics ger glanfa nwy hylifol cwmni Dragon LNG.

Mae glanfa Dragon yn cael ei defnyddio i fewnforio nwy hylifol i ddwy derfynell yn Aberdaugleddau.

Protest yn y bibell nwy yn Nrebanos ym mis Tachwedd
Gwrthwynebwyr yn atal y gwaith o osod y bibell fis diwetha trwy wersylla ynddi

Mae pibell nwy 150 milltir (241 cilomedr) o hyd yn cael ei chodi i gludo nwy o'r porthladd ar draws de Cymru i Sir Gaerloyw.

Unwaith y bydd y bibell wedi ei gosod fe fydd yn cyflenwi 20% o anghenion ynni Prydain.

Ond mae llawer yn erbyn y cynllun am eu bod yn poeni am beryglon posib i bobol sy'n byw ar hyd ei llwybr.
HEFYD
Cefnogi sgwatwyr y bibell nwy
18 Tach 06 |  Newyddion
Protestwyr pibell: 'Hawl i aros'
17 Tach 06 |  Newyddion
LNG: Protest yn erbyn prynu tir
11 Meh 06 |  Newyddion
Nwy hylifol: 'Anniogel'?
21 Maw 06 |  Newyddion
Colli apl i atal cynllun nwy
17 Maw 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^