BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2006, 11:28 GMT
Cyfle i drafod bwlio homoffobig
Defnyddio cyfrifiadur (Llun cyffredinol)
Cyngor: Stafelloedd sgyrsio

Mae pobol ifanc yn cael cyfle i rannu eu pryderon a thrafod achosion o fwlio homoffobig yn yr ysgol mewn sgwrs fyw ar y we ddydd Mawrth.

Mudiad Stonewall Cymru sy'n cynnal y digwyddiad yn ystod Wythnos Gwrth-Fwlio.

Yn y sesiwn rhwng 12pm a 6pm brynhawn Mawrth mae pobl ifanc yn cael siarad chynrychiolwyr elusen Childline a llinell gymorth ar gyfer unigolion hoyw, lesbiaid neu bobl ddeurywiol.

Mae modd bod yn rhan o'r sgwrs ar wefan Credu.

'Dychrynllyd'

"Rydyn ni'n clywed am achosion dychrynllyd o fwlio bob wythnos ond eto ychydig iawn o bobl ifanc sy'n gwybod ble i fynd am gyngor a chefnogaeth," meddai Matthew Batten, swyddog polisi a materion cyhoeddus Stonewall Cymru.

Mae siarad phobl ifanc mewn stafelloedd sgwrsio'n golygu y gallwn ni estyn allan a chynnig cefnogaeth ...
Debbie Lane, llinell gymorth LHDT Cymru

"Bydd stafell sgwrsio 'Siaradwch Allan' yn rhoi cyfle i bobl ifanc rannu profiadau a chael cyngor cyfrinachol am ymdopi bwlio gwrth-hoyw.

"Oherwydd natur anffurfiol stafelloedd sgwrsio, mae pobl ifanc yn aml yn teimlo'n fwy cyfforddus yn sgwrsio ar-lein nag ydyn nhw dros y ffn."

Dywedodd Jonathan Green, rheolwr gwasanaethau Childline, fod bwlio homoffobig yn poeni elusennau plant fwy a mwy.

'Gwneud dim'

"Mae astudiaeth o alwadau i Childline yn rhoi braslun o faint y broblem mewn ysgolion.

"Ac mae'r bobl ifanc sydd wedi ei chynnwys yn yr ymchwil yn nodi fod gormod o athrawon yn gwneud dim byd ynglŷn bwlio homoffobig, a bod llawer o bobl ifanc yn ofni dweud wrth eu rhieni.

Bwlio (Llun cyffredinol)
Mae elusennau plant yn gwybod am achosion o fwlio homoffobig

"Mae'r rheiny sydd wedi cael eu cynghori gan Childline ynglŷn bwlio homoffobig yn dweud eu bod yn teimlo'n ofnadwy o unig ac ynysig, ac yn credu nad oes ganddyn nhw unrhyw le arall i droi."

Dywedodd Debbie Lane o linell gymorth LHDT Cymru fod y gwasanaeth wedi helpu llawer o bobl ifanc oedd yn ansicr am eu rhywioldeb ac wedi cael eu bwlio yn yr ysgol.

"Mae siarad phobl ifanc mewn stafelloedd sgwrsio'n golygu y gallwn ni estyn allan a chynnig cefnogaeth mewn ffordd sy'n berthnasol iddyn nhw," meddai.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^