BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Rhagfyr 2006, 20:45 GMT
Cwmni offer cegin i gyflogi 80

Mae cwmni sy'n cynhyrchu offer i'r gegin yn creu mwy na 80 o swyddi yn Wrecsam.

Bwriad cwmni IMC yw symud ei bencadlys i'r dre fel rhan o fuddsoddiad gwerth mwy na 5.2 miliwn.

IMC yw cwmni mwya Ewrop ym maes cynhyrchu offer cegin a bariau ar gyfer gwestai a thafarndai.

Mae disgwyl i'r cwmni symud ei holl waith cynhyrchu, dylunio a gweinyddol o ganolfannau eraill i uned 60,000 troedfedd sgwr ar Ystd Ddiwydiannol Wrecsam cyn diwedd y mis.

Ar hyn o bryd yn Swydd Hertford y mae'r rhan fwya o nwyddau'n cael eu cynhyrchu, ac mae 'na hefyd ffatroedd yn Shotton ac yn Yr Almaen.

'Gweithwyr ffyddlon, ymroddgar'

Mae'r cwmni wedi cael cefnogaeth a chymorth at hyfforddi staff gan swyddogion busnes Llywodraeth y Cynulliad.

Mae gan IMC, sy'n perthyn i gwmni Lincat Group, drosiant blynyddol o 9 miliwn ac mae'n allforio 35% o'i nwyddau i fwy na 50 o wledydd ar draws y byd.

Dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr Tim Tindle mai problemau recriwtio mewn mannau eraill arweiniodd at y penderfyniad i symud popeth i Gymru.

Mae [Wrecsam] yn le rhagorol a dyna pam y mae cwmnau rhyngwladol llwyddiannus fel Hoya a Kellogg yn ffynnu ac yn ehangu yma
Tim Tindle, rheolwr gyfarwyddwr IMC

"Yn y gorffennol rydym wedi cael trafferth denu pobol gyda'r sgiliau neilltuol ond rydym wedi bod yn llwyddiannus yn fan hyn.

"Rydym yn cynnal rhaglen hyfforddi prentisiaid a dydan ni heb gael unrhyw drafferth recriwtio gweithwyr ffyddlon, bywiog ac ymroddgar."

Ychwanegodd y byddai'r cwmni'n "fwy effeithlon a chystadleuol" o ganlyniad symud i Wrecsam.

"Mae hwn yn le rhagorol a dyna pam y mae cwmnau rhyngwladol llwyddiannus fel Hoya a Kellogg yn ffynnu ac yn ehangu yma," meddai.

Plicwyr tatws

"Yn barod rydym yn gweithio gyda nifer o gyflenwyr lleol hynod gystadleuol ac yn trafod gyda chwmnau eraill ar garreg y drws fydd yn ein helpu i leihau costau.

"Mae cefnogaeth Llywodraeth y Cynulliad a Chyngor Sir y Fflint hefyd wedi bod yn ddefnyddiol iawn."

Dywedodd Gweinidog Menter y Cynulliad, Andrew Davies, fod yr economi leol eisoes yn elwa o gynlluniau IMC a'r nod o brynu nwyddau lleol.

"Mae IMC yn gwmni arloesol sy'n datblygu nwyddau o safon uchel ar gyfer marchnadoedd arbenigol byd-eang," meddai.

Cychwynnodd y cwmni yn 1906 trwy gynhyrchu a gwerthu plicwyr tatws.

Mae'n parhau i werthu teclynnau i blicio llysiau gan gyflenwi 30% o'r farchnad trwy Ewrop.

Hefyd mae'n cynhyrchu offer i waredu gwastraff bwyd ac yn ddiweddar mae wedi creu system sy'n tynnu hylifau o wastraff er mwyn compostio mwy o fwydydd.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^