BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Tachwedd 2006, 15:24 GMT
'Cam mawr' ym myd technoleg
cyfrifiadur
Mae Agored yn cydweithio 'r ffeiliau sydd ar gyfrifiaduron eisoes

Mae'r prosiect meddalwedd Cymraeg "mwyaf erioed" wedi cael ei lansio yng Nghaerdydd

Nod Agored yw hwyluso gwaith swyddfa ddwyieithog wrth symud rhwng y Gymraeg a'r Saesneg heb ail-gychwyn y cyfrifiadur nac ail-lwytho meddalwedd.

Mae rhaglen trin a phrosesu geiriau, rhaglen daenlenni, rhaglen ddarlunio, rhaglen llunio a dangos sleidiau a rhaglen fathemateg.

Yn y ddwy iaith mae'r holl orchmynion a negeseuon ar gael ac mae modd gwirio sillafu Cymraeg a Saesneg o fewn yr un testun.

Fersiwn o'r rhaglen OpenOffice sy'n cael ei ddefnyddio drwy'r byd yw Agored.

'Cam mawr'

Mae'r prosiect, gafodd ei ddatblygu gan Ganolfan Mercator yn Aberystwyth, wedi ei gefnogi'n ariannol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, S4C a Bwrdd yr Iaith.

Wrth lansio'r rhaglen dywedodd Alun Pugh, Gweinidog dros Ddiwylliant, Y Gymraeg a Chwaraeon: "Mae'n gam mawr ymlaen tu fewn i'r strategaeth technoleg wybodaeth y mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi'i datblygu fel rhan o Iaith Pawb sef strategaeth Llywodraeth y Cynulliad i'r iaith."

Cafodd 500,000 o eiriau eu cyfieithu a chafodd llawlyfr ei ysgrifennu.

Yn l Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith, Agored yw'r "datblygiad pwysig diweddaraf mewn cyfres o ddatblygiadau ym myd technoleg Cymraeg."
HEFYD
'Cam pwysig at gryfhau'r iaith'
02 Awst 04 |  Newyddion
Meddalwedd: Hwb i'r iaith
01 Rhag 04 |  Newyddion
Lansio cronfa termau Cymraeg
23 Maw 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^