BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Tachwedd 2006, 08:31 GMT
ApÍl i gadw sinema ar agor

Sinema'r Coliseum, Porthmadog
Mae'r rhaid codi £5,000 erbyn dechrau Rhagfyr i osgoi cau'r Coliseum

Fe allai unig sinema annibynnol Gwynedd orfod cau oni bai bod y gwirfoddolwyr sy'n ei chynnal yn dod o hyd i £5,000 dros yr wythnosau nesa.

Ers 22 mlynedd mae criw o bobl leol wedi cynnal y Coliseum ym Mhorthmadog, gafodd ei sefydlu yn 1931.

Ond gan fod costau wedi cynyddu, a llai o bobl yn mynd i fwynhau ffilmiau yno, mae dyfodol y sinema yn ansicr.

Mae trefnwyr yn apelio am nawdd gan fusnesau a phobl leol.

Maen nhw'n pwysleisio nad oes unrhyw benderfyniad ynghylch dyfodol y sinema, ond os na fydd y sefyllfa'n gwella erbyn dechrau Rhagfyr fe fydd yn rhaid ystyried ei chau.

Mae lle ar gyfer 500 o bobl yn y sinema, gafodd ei chodi gan y Capten W E Pritchard, ond mae'r lle wedi gwneud colled am y pedair blynedd diwetha.

Costau'n codi

"Mae costau rhedeg y lle yn codi bob blwyddyn, ar ben costau cynnal a chadw arferol, ond mae'r gynulleidfa'n mynd yn llai, sydd wrth reswm yn golygu llai o incwm sy'n arwain at lai o refeniw," meddai'r cyfarwyddwr gwirfoddol Emyr Williams, sy'n arwain yr apÍl am noddwyr.

"Penderfynwyd ym Medi i dargedu 42 o fusnesau lleol ddechrau Hydref, o Griccieth a Phorthmadog i Feddgelert, gan eu gwahodd i'n noddi.

Dydan ni ddim am golli'r adnodd gwerthfawr yma sydd wedi gwasanaethu'r gymuned yn arbennig ers 1931
Emyr Williams

"Ond mae arna' i ofn fod yr ymateb yn siomedig, gyda dim ond wyth busnes yn cynnig nawdd - un ohonyn nhw'n cyfrannu £2,000, a chyfanswm o £4,000, sydd ddim yn ddigon i osgoi'r posibilrwydd o gau yn ystod misoedd y gaeaf.

"Y gwir plaen yw na fydd hyn yn ddigon i'n cynnal trwy fisoedd y gaeaf a dyna pam ein bod yn gobeithio y gallai busnesau eraill ac unigolion ein noddi trwy roi £50 neu fwy, ond mae'n rhaid eu derbyn erbyn Dydd Sadwrn, Rhagfyr 2."

Ychwanegodd: "Rydym yn mynd ati yn y ffordd yma oherwydd mai'r gymuned leol sydd biau Sinema'r Coliseum, yn dilyn ymgyrch lwyddiannus i'w hachub rhag cau 22 mlynedd yn Űl.

"Dydan ni ddim am golli'r adnodd gwerthfawr yma sydd wedi gwasanaethu'r gymuned yn arbennig ers 1931.

Wynebu'r gaeaf

"Ein nod yw ei chadw ar agor am o leia ychydig o flynyddoedd yn rhagor, ac fe wnaethon ni lwyddo i gael noddwyr y gaeaf diwetha wnaeth ein galluogi i gadw'r sinema ar agor.

Emyr Williams, cyfarwyddwr gwirfoddol
Emyr Williams: 'Costau'n codi a'r gynulleidfa'n gostwng'

Nawr rydym yn wynebu gaeaf arall - ac mae angen trwsio boeler - gan wybod na fedrwn ni barhau heb fwy o nawdd.

"Does dim pwynt crÔo wedi i'r sinema gau."

Mae apÍl hefyd i fwy o bobl ddod i'r Coliseum i weld ffilmiau. Bu'n rhaid peidio ‚ dangos ffilmiau ambell i noson yn ystod misoedd Medi a Hydref am nad oedd neb wedi dod i'r sinema.

Gofynnir i unrhyw un sydd am gyfrannu i'r apÍl ffonio Emyr Williams ar 01766 512488.
HEFYD
Cynlluniau newydd i hen sinema
27 Hyd 05 |  Newyddion
Gwylnos i achub hen sinema
09 Tach 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^