BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 27 Hydref 2006, 21:02 GMT 22:02 UK
Cymraes yn cipio Gwobr Dylan
Rachel Tresize
Rachel Tresize: 'Llais mwya gwreiddiol y gystadleuaeth'

Awdures o Gymru yw enillydd cynta gwobr lenyddol fwya'r byd.

Mewn seremoni yn Neuadd Brangwyn, Abertawe, nos Wener cyhoeddwyd mai Rachel Tresize o'r Rhondda oedd wedi cipio Gwobr Dylan Thomas am ei chasgliad o straeon byrion, Fresh Apples.

Derbyniodd y wobr a siec o 60,000 gan Aeronwy Thomas, merch y llenor byd-enwog o Abertawe a noddwr y wobr.

Dywedodd cadeirydd y panel beirniadu, y sgriptiwr ffilm a theledu Andrew Davies, mai Ms Tresize oedd 'r "llais mwya gwreiddiol".

Mae'r gystadleuaeth, sy'n anrhydeddu bywyd a gwaith Dylan Thomas, ar gyfer awduron dan 30 oed sy'n ysgrifennu yn Saesneg.

Denodd ymgeiswyr o wahanol wledydd ac roedd chwech o lenorion ar y rhestr fer.

Trafod tan y funud ola

Cafodd y seremoni ei chynnal yn ninas enedigol Dylan Thomas, fu farw yn 1953, y diwrnod y byddai wedi dathlu ei ben-blwydd. Cyflwynydd y noson oedd y darlledwr a'r awdur Jon Gower.

Dywedodd y panel beirniadu, oedd yn cynnwys y bardd a'r ddramodwraig Menna Elfyn, fod dewis enillydd yn dasg anodd gan fod y safon mor uchel.

Andrew Davies
Dywed Andrew Davies fod Ms Tresize yn awdures hynod dalentog

Bu'r trafod yn parhau ddydd Gwener ac fe wnaeth y beirniaid eu penderfyniad ychydig oriau cyn cychwyn y seremoni wobrwyo.

Dywedodd Mr Davies: "Roedd y beirniaid yn gytn mai gan Rachel oedd y llais mwya gwreiddiol.

"Mae'n rhyfeddol fod gan awdur mor ifanc arddull mor unigryw, sydd ddim yn cael ei dylanwadu gan eraill.

"Yn wir, mae hyder, hunanfeddiant ac aeddfedrwydd Fresh Apples yn neilltuol. Fe fyddwn yn mynd cyn belled chymharu'r casgliad Dubliners gan James Joyce.

Ychwanegodd: "Mae Rachel yn awdur hynod dalentog ac rydym yn dymuno'r gorau iddi yn ei gyrfa lenyddol, sydd yn siŵr o fod yn hir a llwyddiannus."

'Enillydd teilwng'

Ganwyd Ms Tresize yng Nghwm Rhondda yn 1978, ac fe aeth i Ysgol Gyfun Treorci cyn astudio newyddiaduraeth a Saesneg ym Mhrifysgol Bro Morgannwg.

Cyhoeddodd ei nofel gynta In and Out of the Goldfish Bowl yn fuan ar l graddio yn 2000, llyfr a gafodd gryn glod.

Dylan Thomas
Cynhaliwyd y seremoni ar ddiwrnod pen-blwydd Dylan Thomas

Mae'r straeon yn Fresh Apples, gyhoeddir gan gwmni Parthian, yn trafod hanes cythryblus ardaloedd glofaol y de yn sgil cwymp y diwydiant, yn arbennig o safbwynt pobl ifanc.

Dywedodd yr Athro Peter Stead, a awgrymodd sefydlu'r wobr fod Ms Tresize yn enillydd cynta "teilwng" a bod ei gwaith wedi cyffwrdd ym mhob un o'r beirniaid.

"Mae'r broses o ddyfarnu'r wobr yn achosi cymaint o emosiynau ynddoch chi ac sydd i'w cael yn y nofelau, mor uchel oedd safon y rhestr fer."

"Fe allai pob un o'r chwe awdur, rwy'n siŵr, edrych ymlaen at yrfa hir a llwyddiannus, yn arbennig Rachel all fod yn falch iawn o ennill y wobr."
HEFYD
Cyhoeddi enillydd Gwobr Dylan
27 Hyd 06 |  Newyddion
Cymraes ar restr fer Gwobr Dylan
22 Medi 06 |  Newyddion
Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Dylan
22 Medi 06 |  Newyddion
Gwobr Dylan: Dau o Gymru
21 Gorff 06 |  Newyddion
Cyhoeddi gwobr lenyddol 60,000
27 Hyd 04 |  Newyddion
Gwobr 60,000 i awduron ifanc
12 Awst 04 |  Newyddion
Llwch yn ennill Gwobr Artes Mundi
28 Maw 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^