BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 26 Hydref 2006, 11:15 GMT 12:15 UK
Gwobr £5,000 i Galeri
Y theatr yn Galeri, Caernarfon
Mae modd gwylio dramâu a ffilmiau yn Galeri

Mae canolfan gelfyddydol yn y gogledd wedi ennill gwobr Brydeinig am ei chyfraniad i'r gymuned leol.

Fe agorodd canolfan Galeri yng Nghaernarfon, ar gost o £7.5 miliwn ym Mawrth 2005 ar ôl 10 mlynedd o gynllunio.

Mae theatr a sinema 400 sedd, ystafelloedd ar gyfer 27 busnes ac maen nhw'n cyflogi 86 o weithwyr.

"Mae hyn yn dangos effaith y prosiect ar y dref," meddai Gwyn Roberts, prif weithredwr Galeri Caernarfon.

Cafodd 20 o adeiladau gwag eu hadnewyddu fel rhan o'r cynllun.

"Mae gwaith Galeri yn cyflwyno prosiectau cymunedol wrth ddatblygu sylfaen busnes," meddai Mr Roberts.

Derbyniodd y Galeri wobr o £5,000 mewn seremoni yn Llundain nos Fercher.
Straeon Poblogaidd Eraill

Cafodd y siec ei chyflwyno gan y Gwir Anrhydeddus Margaret Hodge, y gweinidog dros ddiwydiant a'r rhanbarthau yn Adran Diwydiant a Masnach llywodraeth San Steffan.

Mae'r wobr yn cydnabod i'r ganolfan fabwysiadu agwedd fentrus tuag at ddatrys problemau cymdeithasol.

Ers iddi agor mae'r ganolfan wedi cynnal sesiynau a digwyddiadau ar gyfer gwahanol garfanau gan gynnwys gweithdai ar gyfer plant a phobol ifanc, ac ar gyfer yr anabl.

Bob mis mae cantorion a grwpiau'n perfformio mewn cyngherddau arbennig yn y prynhawn ar gyfer pobl hŷn, ac mae sesiynau ffilm achlysurol ar gyfer rhieni a babis.

Nod y ganolfan yw creu cyfleoedd i bobl fel unigolion sy'n byw mewn cartrefi henoed neu famau sy'n bwydo o'r fron fwynhau digwyddiadau celfyddydol yn ystod y dydd gan ei bod yn anodd iddyn nhw fynd allan gyda'r hwyr.
HEFYD
Cynllun £27m i hybu economi tre
25 Gorff 06 |  Newyddion
Cais canolfan gelf am arian
13 Ion 06 |  Newyddion
Ffilm: Trefnu sesiwn mam a babi
06 Ion 06 |  Newyddion
Agor canolfan gelfyddydol
07 Maw 05 |  Newyddion
Adfywio doc y dre
17 Maw 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^